fbpx

Uvod u produkciju video igara

Predmet:
Uvod u produkciju video igara

Nastavnik:
doc. Ivan Francuski, MA

O predmetu:
Predmet se sluša na II godini studija i izborni je. Predavanja i vežbe imaju za cilj da upoznaju studente sa razvojem koncepata i tehnologija video igara. Na predmetu se studenti takođe obučavaju i osposobljavaju za kreiranje video igara, putem rada u softverima PhotoShop i Unity 3D engine. Rezultati rada studenata su ujedno i završni rad na predmetu, koji se sluša na II godini studija, iz koga dobijaju ocene.

Uvod u produkciju video igara, II godina

Studentski radovi

Pročitaj više

Translate »