Erazmus+ konkursi

OTVORENI KONKURSI:

STUDENTI

Konkurs za mobilnost studenata – KA131

Konkurs za Erasmus mobilnost studenata – KA171 Zapadni Balkan

ZAPOSLENI

Konkurs za mobilnost zaposlenih – KA 131

Konkurs za mobilnost zaposlenih – KA 171 – Istočno Partnerstvo

 

ARHIVA:


Konkurs za mobilnost zaposlenih u svrhu izvođenja nastave ili pohađanja obuke – KA 131

Konkurs za mobilnost studenata u cilju studiranja i u u cilju obavljanja stručne prakse – KA131

Konkurs za Erasmus mobilnost zaposlenih – KA171 Zapadni Balkan

Konkurs za Erasmus mobilnost studenata – KA171 Zapadni Balkan

Konkurs za mobilnost studenata u cilju studiranja i u u cilju obavljanja stručne prakse – KA131 2023

Konkurs za mobilnost zaposlenih u svrhu izvođenja nastave ili pohađanja obuke – KA 131 2023

Konkurs za mobilnost zaposlenih u svrhu izvođenja nastave ili pohađanja obuke – KA 131

Konkurs za mobilnost studenata u cilju studiranja i u u cilju obavljanja stručne prakse – KA131

Odluka o izboru studenata – maj 2022

Odluka o izboru osoblja- mart 2022

Erasmus konkurs za razmenu studenata 2022/2023.

Erasmus+ konkurs za razmenu stručnog i nastavno-naučnog osoblja

Rešenje o izboru studenata KA103 – januar 2022

Erasmus praksa- Konkurs januar – mart 2022.

Rešenje izboru zaposlenih KA103 KA107 – jun 2021

Rešenje o izboru studenata KA103 – jun 2021

Rešenje o izboru studenata KA107 – jun 2021

ERAZMUS+ KONKURS ZA RAZMENU STUDENATA ZA ŠKOLSKU 2021/2022.GODINU

ERAZMUS+ KONKURS ZA RAZMENU OSOBLJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

KONKURS ZA RAZMENU STUDENATA ZA ŠKOLSKU 2020-2021.GODINU

Finansijska podrška za studente u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju

 

 

 

Finansirano sredstvima Evropske unije. Izražena stanovišta predstavljaju isključivo stanovišta autora i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni pod kojim uslovima se Evropska unija ni davalac namenskih bespovratnih sredstava ne mogu smatrati odgovornima za njihovu sadržinu.