Erasmus+ alumni

Erasmus+ Alumni – Fakultet poslovne ekonomije

  1. Šijaković Marko

E-mail: sijakovicmarko93@gmail.com

Powislanski Univerzitet, Kwizdin, Poljska

 

  1. Lazar Milić

E-mail: lazarmilicm@gmail.com

Univerzitet u Galatiju, Rumunija

Univerzitet St. Kliment Ohridski, Sofija, Bugarska

 

Erasmus+ Alumni – Fakultet ekološke poljoprivrede

  1. Mirjana Tadić

E-mail: mirjanatadic063@gmail.com

Univerzitet prirodnih nauka, Varšava, Poljska

 

  1. Branislav Dinić

E-mail: bannne5@hotmail.com

Univerzitet St. Kliment Ohridski, Sofija, Bugarska

 

Erasmus+ Alumni – Fakultet zaštite životne sredine

  1. Marina Kačar

E-mail: marina.kachar@yahoo.com

Univerzitet prirodnih nauka, Varšava, Poljska

 

  1. Branislava Ćirić

E-mail: branislava1908@gmail.com

Univerzitet prirodnih nauka, Varšava, Poljska

  1. Igor Iđuški

E-mail: igor.iduski@gmail.com

Univerzitet prirodnih nauka, Varšava, Poljska

 

Erasmus+ Alumni – Fakultet za studije bezbednosti

  1. Branislav Antić

E-mail:  anticb993@gmail.com

Univerzitet prirodnih nauka, Varšava, Poljska

 

  1. Dunja Antić

E-mail: dunjaantic@hotmail.com

Univerzitet prirodnih nauka, Varšava, Poljska