Akreditacija

Sremska Kamenica

Akreditovane osnovne akademske studije – Organska biljna i stočarska proizvodnja

Organic crop and livestock production – Bachelor academic studies

Akreditovane master akademske studije – Ekološka poljoprivreda

Ecological Agriculture – Master studies

Akreditovane doktorske studije

 PhD studies

Doktorske studije u postupku akreditacije 2020/2021.godine

PhD studies in the process of accreditation 2020/2021.