Školarina

Nadoknada za troškove školovanja na trogodišnjim doktorskim studijama na Univerzitetu Educons određena je prema studijskom programu. Prilikom upisa studenti potpisuju ugovor o visini troškova studiranja na doktorskim studijama.

Cenovnik

Sve uplate vršiti na tekući račun Univerziteta broj: 340-11009023-03

  • Primalac: Univerzitet Educons, Vojvode Putnika 85, 21208 Sremska Kamenica
  • Svrha uplate: Školarina – I – II – III – IV… rata / prijava ispita / izdavanje uverenja…
  • Poziv na broj: JMBG studenta

Studenti su u obavezi da uplatnice školarine dostavljaju lično u službu za doktorske studije ili elektronski na e-mail adresu: doktorskestudije@educons.edu.rs.