Kontakt

Univerzitet EDUCONS
Služba za doktorske studije – II sprat – kancelarija 27
Vojvode Putnika 85
21208 Sremska Kamenica
Kontakt tel: 021/ 4893 615
doktorskestudije@educons.edu.rs
www.educons.edu.rs

Radno vreme Službe za master i doktorske studije saznajte ovde.