Časopis Poslovna ekonomija

Poslovna ekonomija

Časopis „Poslovna ekonomija”(ISSN 1820/6859; COBISS.SR-ID 146187532) je časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije. Prema klasifikaciji Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, nalazi se u kategoriji vodećih časopisa nacionalnog značaja (M51). Objavljuje se od 2007. godine polugodišnje (u junu i decembru).

Glavne tematske oblasti koje pokriva časopis “Poslovna ekonomija” su globalna ekonomija, ekonomija regiona, ekonomska politika, preduzetništvo, finansije, bankarstvo, statistika i ekonometrija, menadžment, marketing, turizam i sport, mediji i poslovna komunikacija. Svojim tematskim obuhvatom naučnih saznanja koje nalaze primenu u ekonomiji, časopis odražava multidisciplinarnost studija na Univerzitetu Educons. U časopisu „Poslovna ekonomija“ objavljuju se originalni naučni radovi, pregledni radovi, monografske studije kao i naučne polemike, osvrti i prikazi.

Radove na srpskom ili engleskom jeziku, prilagođene tehničkom uputstvu, možete slati na e-mail adresu redakcija@educons.edu.rs tokom cele godine. Radovi se anonimno pregledaju od strane dva recenzenta. Radovi koji dobiju konačne pozitivne recenzije, nakon odobrenja Redakcijskog odbora objavljuju se u prvom narednom slobodnom broju.

Uputstvo za autore

Technical guidelines

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn