Online upis

  Fakultet:

  OPŠTI PODACI:

  Ime i prezime:

  Datum rođenja:

  Mesto rođenja:

  E-mail:

  UPISNA DOKUMENTACIJA:

  Svedočanstava iz srednje škole:
  I godina II godina III godina IV godina

  Diploma iz srednje škole:

  Izvod iz matične knjige rođenih:

  Uverenje o državljanstvu:
  Napomena:

  • kandidat online prijavu može izvršiti prilaganjem skeniranih verzija originalne dokumentacije u PDF formatu
  • prilikom upisa kondidat je u obavezi da dostavi originalnu dokumentaciju