Erazmus+ monitor – Februar 2024

Tokom februara otvoreni su konkursi za mobilnosti u cilju studiranja i u cilju obavljanja stručne prakse, i za zaposlene u cilju držanja nastave i u cilju pohađanja obuka, za mobilnosti koje bi se realizovale u okviru KA131 projekta odnosno na partnerskih univerzitetima u zemljama Evropske Unija plus Makedonija i Turska kao i u okviru projekta KA171 za Zapadni Balkan i Istočno partnerstvo. Sve informacije o konkursima dostupne ovde

https://educons.edu.rs/international-cooperation/activities/erasmus-mobility-programs/erazmus-konkursi/

 

Tokom februara uspešno su se završile dve mobilnosti naših studenta sporta. Dunja Višnjičar se vratila sa svog Erazmusa koji je provela na Univerzitetu u Valensiji, dok je Pavle Popović već drugi put za svoj Erazmus odabrao univerzitet fizičkog obrazovanja u Varšavi. Oba studenta su bili i izuzetno uspešni tokom boravka, položili sve ispite koji će im biti priznati i doživeli jedinstveno Erazmus iskustvo sa uspomenama za ceo život.

Od 7. do 10. februara predstavnici Univerziteta Educons su prisustvovali na trećem transnacionalnom sastanku Erasmus Sport projekta “Carbon Neutral Sports Club Network – C ZERO SPORT CLUBS” u Sakariji, Turska. To je bila prilika da se predstave rezultati Erasmus projekata mobilnosti kao i da se sa partnerima na pomenutom projektu diskutuje mogućnost za saradnju i partnerstva za Erazmus, sa ciljem da naši studenti imaju mogućnosti da ide na Erazmus mobilnost u cilju obavljanja stručne prakse u te sportske organizacije.

Tokom boravka u Turskoj organizovan je sastanak sa predstavnicima Univerziteta u Sakariji na kojem je istaknuta obostrana želja za uspostavljanjem saradnje između univerziteta, kako u okviru Erazmus programa za KA1 I KA2 projekte, tako i kroz potpisani Memorandum o razumevanju. Ovo je bila još jedna prilika da se predstavi Educons Univerzitet, njegovo učešće u Erazmus programu, aktivnosti koje sprovodi i rezultate koje ostvaruje u ovom domenu. 

U edukativnom GOURMET centru Univerziteta Educons u Vrdniku24. Februara je organizovan događaj Knowledge transfer for decision makers in education. Učesnici ovog događaja su pre svega bili predstavnici uprava srednjih škola, te je ova prilika iskorišćena za prezentaciju šta to Evropska Unija finansira kroz Erazmus programa, rezulata koje je Educons ostvario I šta je sve budućim studentima na raspolaganju  kroz Erazmus program.

 


Finansirano sredstvima Evropske unije. Izražena stanovišta predstavljaju isključivo stanovišta autora i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni pod kojim uslovima se Evropska unija ni davalac namenskih bespovratnih sredstava ne mogu smatrati odgovornima za njihovu sadržinu.