Uslovi boravka

Pravo konkurisanja za studentski dom imaju svi mladi ljudi koji svoj studentski život planiraju da provedu u Novom Sadu, nezavisno od toga na kom fakultetu/univerzitetu studiraju.

UKUPNI MESEČNI TROŠKOVI STANOVANJA U STUDENTSKOM DOMU IZNOSE 140€ MESEČNO U DVOKREVETNOJ SOBI (cena se odnosi na iznos po jednoj osobi, i sa njom su obuhvaćene sve režije i ostali troškovi održavanja).

Studirajte, živite i bavite se sportom na istom mestu!

Bitne informacije za konkurs

Aplikacije za prvi krug konkursa se primaju do 31.07.2021. nakon čega će kroz nekoliko dana biti objavljen spisak kandidata koji su dobili mesto u prvom krugu na osnovu ocene komisije. Kandidat koji je obezbedio mesto u ovom krugu, o tome će biti obavešten putem mail-a ili telefonom.

Svi kandidati koji su podneli aplikaciju u prvom krugu i nisu dobili mesto, automatski ulaze u drugi krug konkursa. Prijave za drugi krug se primaju do 31.08.2021. Nakon ocene komisije, finalna lista će biti objavljena 3.9.2021.

Kandidati koji su dobili mesto u studentskom domu, imaju nedelju dana na raspolaganju, nakon potvrde od strane univerziteta, za uplatu depozita koji iznosi 140€ u dinarskoj protivvrednosti i dostavljanje:

  1. Potvrde da nisu krivično kažnjavani
  2. Potvrde od lekara opšte prakse
  3. Potvrda o studiranju

Napomena: depozit je kategorija rezervisanih sredstava i on stoji na računu univerziteta sve dok je stanar u domu. Po izlasku iz smeštaja, ukoliko kandidat ne napravi neki prekršaj ili štetu, depozit će biti vraćen na tekući račun, s tim da će od tog iznosa biti oduzet iznos od 10e na ime troškova sređivanja sobe nakon izlaska studenta.


Ukoliko komisija proceni ili utvrdi nakon provere, da podaci iz aplikacionog formulara nisu tačni ili se kose sa pravilima studentskog centra, zadržava puno pravo da kandidata isključi iz konkursa, bez dodatnog objašnjenja.

Za sve dodatne informacije slobodno pozovite 021/4893 610, 021/4893 649, 065/821-59-40

Kako konkurisati za studentski dom Univerziteta EDUCONS?

Potrebno je da popunite aplikacioni formular koji se nalazi u nastavku. Sva polja koju su označena sa * (zvezdicom) moraju biti popunjena kako bi se formular smatrao validnim, ostala polja se popunjavaju opciono.

Kada završite popunjavanje aplikacionog formulara, stisnite dugme „POTVRDI“ i vaš formular će biti automatski ubačen u bazu podataka. Nakon čega ćete dobiti mail potvrde aplikacije.

 

Prijava