Aplikacioni formular

  Ime *

  Prezime *

  Datum rodjenja *

  Pol *

  E-mail *

  Mobilni *

  JMBG *

  Broj Lične Karte *

  MUP kod koga je izdata LK *

  Da li ste krivično kažnjavani *

  Ime jednog od roditelja *

  Kontakt telefon roditelja - mobilni *

  Zaposlenje roditelja *

  Naziv firme u kojoj radi roditelj *

  Podaci o prebivalištu

  Adresa ( ulica i broj ) *

  Mesto *

  Država *

  Podaci o prethodnoj završenoj srednjoj školi

  PUN naziv škole *

  Mesto i Adresa škole *

  Prosečne ocene na kraju svake školske godine

  1.godina *

  2.godina *

  3.godina *

  4.godina *

  Podaci o fakultetu koji studirate

  Naziv fakulteta *

  Mesto, Adresa i broj *

  Smer *

  Godina studija *

  Da li imate zdravstvenih problema ili posebnih potreba

  Da li ste student sa posebnim potrebema*

  Opišite vrstu posebne potrebe kao i zdravstvene probleme ukoliko ih imate *

  Opšti podatci

  Da li ste prethodne godine živeli u DOMU *

  Navesti koje strane jezike govorite *

  Da li se bavite nekim od sportova *

  Navesti sportove *

  Kako ste saznali za STUDENTSKI CENTAR Univerziteta EDUCONS *

  DODATNE INFORMACIJE za koje mislite da treba da znamo o vama *

  Popunjavaju samo studenti Educons Univerziteta

  Da li ste stipendista KNOBUR takmičenja *

  Dosadašnji prosek koji ste ostvarili na studijama *

  NAPOMENA:
  Ukoliko neka od ovih informacija NIJE TAČNA, Univerzitet EDUCONS ima puno pravo da kandidata ISKLJUČI iz Konkursa za Studentski DOM


  Ako imate problem pri popunjavanju formulara ili želite dodatne informacije, pozovite: 065/821-59-40