Signing the agreement on cooperation with Regional Development Agency Bačka

14. 11. 2016.

U četvrtak, 20.10. je u svečanoj sali Univerziteta upriličeno protokalarno potpisivanje memoranduma o saradnji između Univerziteta Educons i Regionalne razvojne agencije Bačka. Potpisnici sporazuma bili su rektor Univerziteta Educons, prof. dr Aleksandar Andrejević i direktor Regionalne razvojne agencije Bačka, Nemanja Starović.

Partnerski odnos dve institucije je rezultat obostrane težnje ka unapređenju akademske i projektne saradnje a aktivnosti koje će zajednički biti realizovane u narednom periodu obuhvataju kreiranje i sprovođenje usmerenih programa edukacije, saradnju u istraživanju i kreiranju planskih i strateških dokumenata kao i pripremu predloga projekata od značaja i konkurisanje pred nacionalnim i međunarodnim fondovima.

Imajući u vidu kontekst uspostavljanja efektivne saradnje sa Univerzitetom Educons, direktor Regionalne razvojne agencije Bačka, Nemanja Starović je istakao da se potpisivanja ovakvih sporazuma direktno oslanjaju na osnovnu delatnost i misiju RRA Bačka. „Regionalna razvojna agencija Bačka kontinuirano podstiče privredni razvoj lokalnih zajednica koje svojim delovanjem obuhvata i nastoji da na najbolji način izađe u susret i razvojnim potrebama pokrajne. Saradnja i umrežavanje sa afirmisanim obrazovnim institucijama, kao što je Univerzitet Educons, će najpre ponuditi programska rešenja iz oblasti edukacije a u bliskoj budućnosti se može očekivati i zajedničko učešće na pokrajinskim i međunarodnim projektima.“

Rektor Univerziteta Educons, prof.dr Aleksandar Andrejević je istakao da brojni problemi koji su identifikovani u privrednom sektoru lokalnih zajednica i pokrajne, mogu pronaći svoja rešenja  jedino sistemskim pristupom i proaktivnim učešćem svih interesnih grupa koje deluju na ovom području. „Uzevši u obzir da ćemo se u narednom periodu afirmisati kao simbioza delovanja javno-privatnog partnerstva, smatram da ćemo kroz konkretniju analizu problema i merdžovanjem naših stručnih timova, doći do efikasnih rešenja koja će za kratko vreme ponuditi najpre edukaciju ciljnih grupa a zatim i održiva rešenja kroz dugoročne projektne aktivnosti u pokrajni.“, istakao je prof. Andrejević.

Regionalna razvojna agencija Bačka stimuliše i unapređuje održivi društveno-ekonomski razvoj regiona Bačka kroz set usluga kao što su informisanje, obuke, savetodavne usluge, mentoring i promocija. Poseban fokus delokruga RRA Bačka podrazumeva i edukaciju i stimulisanje razvoja malog i srednjeg preduzetništva kao i podršku i edukaciju početnika u poslovanju. U kontekstu saradnje sa Univerzitetom Educons, u bliskoj budućnosti se mogu očekivati i javne prezentacije edukativnih sadržaja namenjenih mladima te će i studenti Univeziteta Educons imati priliku da dobiju korisne informacije i savete oko svojih budućih uključivanja u poslovne aktivnosti.