SAOPŠTENJE REKTORSKOG SAVETA KONFERENCIJE UNIVERZITETA SRBIJE O PLANU AKTIVNOSTI ZA ORGANIZOVANJE NASTAVKA AKTUELNE ŠKOLSKE GODINE

30. 04. 2020.

Na 10. sednici aktuelnog saziva Rektorskog saveta Konferencije univerziteta Srbije (KONUS), održanoj 28. aprila, a koja je za primarnu funkciju imala pripremu nastavka funkcionisanja univerziteta u okolnostima koje bi trebalo da uslede nakon ukidanja vanrednog stanja, usvojeno je sledeće saopštenje:

„Zbog velikog interesovanja studenata, nastavnika, saradnika i istraživača, kao i javnosti u celini, saopštavamo da je, uz neizostavnu stalnu brigu za očuvanje zdravlja studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, najvažniji prioritet KONUS-a u ovom trenutku uspešno okončanje letnjeg semestra školske godine 2019/2020. Iz ovog razloga, potrebno je da budu osmišljeni najbolji načini za naknadno organizovanje praktične nastave i adekvatne provere znanja.

U vrlo kratkom roku od proglašenja pandemije i uvođenja vanrednog stanja, svi univerziteti u sastavu KONUS prešli su na rad na daljinu. Tokom čitavog trajanja vanrednog stanja, univerziteti su imali aktivnu komunikaciju sa Ministarstvom prosvete, nauke i tekhnološkog razvoja i Nacionalnim telom za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije, ali i sa studentima i studentskim predstavnicima, što je omogućilo rad visokoškolskikh i naučno-istraživačkikh ustanova na daljinu u specifičnim okolnostima izazvanikh širenjem COVID-19. Rad na daljinu podrazumevao je organizovanje elektronskog izvođenja nastave, pri čemu završni ispiti i dalje moraju da budu organizovani u sedištu odnosne ustanove. Ispunjenost planiranog obima nastave veoma je visoka, pri čemu su studenti pokazali visok entuzijazam u praćenju nastave i dobro su je prikhvatili. Rad na daljinu zakhtevao je i veće angažovanje nastavnika nego u uobičajenim okolnostima, pa je ovo je intenzivan period i za njikh.

Univerziteti članovi KONUS nastojaće da u primerenom roku, u saradnji sa Ministarstvom, stvore sve potrebne preduslove da se studenti vrate u učionice. Prvi uslov na tom planu podrazumeva mogućnost fizičkog dolaska studenata koji borave na teritoriji Republike Srbije u objekte fakulteta i univerziteta, što bi trebalo da bude omogućeno ponovnim uvođenjem međugradskog i gradskog saobraćaja. Univerziteti će dati punu podršku studenskim centrima u svrkhu pripreme studentskikh domova za povratak studenata. Ministarstvo je najavilo podršku obezbeđivanju svikh studentskikh domova, uključujući adekvatnu dezinfekciju i sprovođenje pravila o održavanju khigijene u njima.

Narednu fazu predstavlja otvaranje fakultetskikh učionica i laboratorija. Očekuje se da u najkraćem roku bude obavljena dezinfekcija zgrada svikh fakulteta. Sve uprave fakulteta obaviće odgovarajuću obuku za tekhničko osoblje, zaduženo za staranje o khigijeni u objektima. Za studente i zaposlene biće obezbeđena odgovarajuća zaštitna sredstva u fakultetskim i univerzitetskim zgradama.

Pošto pojedini fakulteti imaju aprilski ispitni rok, koji, naravno, nije mogao da bude održan, naknadno održavanje tog roka prvi je zadatak. Drugi je, za one fakultete koji imaju eksperimentalne, laboratorijske i praktične vežbe, organizovanje intenzivnikh termina za njikhovo održavanje. Uz to, neopkhodno je da fakulteti obezbede propisanu fizičku distancu u prostorijama u kojima se izvode ispiti ili praktična nastava i konsultacije.

Ako bi obaveze učenika srednjikh škola bile okončane blagovremeno, prema planovima Ministarstva, satnica za organizovanje prijemnikh ispita za upis na fakultete ne bi trebalo da bude bitnije narušena. Kad je reč o završnim radovima na osnovnim studijama i master radovima, trebalo bi da bude ispoljeno razumevanje za produžetak potrebnikh rokova, kako bi bilo omogućeno dovoljno vremena za njikhovu izradu i odbranu, uz upis narednog nivoa studija.

Konačno, pošto se jedan broj fakulteta i univerziteta nalazi u obavezi da preda dokumentaciju za akreditaciju u periodu vrlo brzo nakon okončanja vanrednog stanja, KONUS će, uz punu podršku Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije, uputiti zakhtev Ministarstvu radi produženja rokova za podnošenje zakhteva za akreditaciju.

Univerziteti članovi KONUS preduzeće sve potrebne mere da studentima, nastavnicima, istraživačima i saradnicima bude i nakon ukidanja vanrednog stanja omogućen nesmetan dalji akademski i profesionalni razvoj i ostvarivanje svikh njikhovikh ciljeva i interesa kao članova mnogobrojne i solidarne akademske zajednice u Republici Srbiji. Ovaj visok prioritet članovi KONUS sprovodiće uz poštovanje svikh propisanikh mera za zaštitu javnog zdravlja i u stalnoj koordinaciji sa nadležnim organima javnikh vlasti.

Pored 14 (od ukupno 18) članova Rektorskog saveta i Stručne službe KONUS, sednici su prisustvovali i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tekhnološkog razvoja i Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neopkhodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.