Radionica za traženje posla i simulacija poslovnog intervjua

11. 06. 2018.

Predavanje sa temom „Radionica za traženje posla“ održana je 04. juna 2018. godine u Svečanoj sali Univerziteta Educons sa početkom u 17.00h.

Radionicu za traženje posla i simulaciju poslovnog intervjua održala je prof. dr Jelena Vemić Đurković, profesor Fakulteta poslovne ekonomije sa dugim iskustvom u pripremi mladih za prve poslovne korake.

Na radionici studenti su mogli da se na osnovu teorijsko-praktičnih vežbi pripreme za traženje posla preko davanja jasnih smernica i sugestija za izradu CV-ja, sticanja veština neophodnih za  prvo testiranje prilikom intervjua za posao/praksu, kao i usvajanja osnovnih komunikacijskih pravila prilikom razgovora sa potencijalnim poslodavcem.

Zainteresovanim polaznicima koji su već samostalno uradili svoje CV formulare za potrebu apliciranja za posao bile su date konsultacije i usmerenja za poboljšanje radne biografije. Pogledajte kakvi su utisci nekih od učesnika Radionice za traženje posla održane 04.06. 2018. na Univerzitetu Educons od strane Prof. dr Jelene Vemić Đurković.