Poseta delegacije Asocijacije NR Kine za međunarodnu razmenu u obrazovanju

26. 09. 2017.

U sklopu boravka delegacije NR Kine u Srbiji povodom održavanja dva najznačajnija događaja u području obrazovanja u 2017. godini, Petog dijaloga o obrazovnim politikama i Četvrtog sastanka Konzorcijuma Institucija visokog obrazovanja, koji su 21. i 22. septembra održani u Novom Sadu, imali smo posebnu čast da 22. septembra na našem Univerzitetu ugostimo delegaciju Asocijacije NR Kine za međunarodnu razmenu u obrazovanju, generalnog sekretara gospodina Sheng Jianxue i gospođu Fu Bo, direktora Odeljenja za međunarodnu saradnju. Tom prilikom, domaćini, prof. dr Aleksandar Andrejević i Doc. dr Andrea Andrejević Panić, predstavili su gostima  kapacitete našeg Univerzitetskog kampusa i mogućnosti koje Educons pruža studentima. Poseta je organizovana kao inicijalna, u cilju uspostavljanja konkretnih oblika saradnje Educonsa sa univerzitetima u NR Kini, kao što su Letnja škola i zajednički studijski programi.