Počinju prijave za studentsku praksu

19. 10. 2017.

Dragi studenti,

Pozivamo vas da se prijavite za novi ciklus stručne prakse za akademsku 2017/18 godinu koji je otvoren za studente svih godina i svih nivoa studija na Univerzitetu Educons.

Zaintersovani kandidati više informacija o kompanijama sa kojima Univerzitet ima uspostavljenu saradnju mogu dobiti na našem sajtu u odeljku Studenti/Studenstka praksa gde je dostupan i online prijavni formular za studentsku praksu i stučno usavršavanje.

Dodatne informacije  se mogu dobiti svakog radnog dana u kancelariji br. 34 na II spratu ili u laboratoriji br.9 u prizemlju, kao i  putem telefona 021/4893621 ili 021/4893657.

Želimo vam uspešnu akademsku godinu na Univerzitetu ispunjenu primenljivim i praktičnim iskustvom!

Doc.dr Andrea Andrejević Panić, Doc.dr Gordana Racić

Odeljenje za saradnju sa privredom Univerziteta Educons