Otvoren IV ciklus predavanja na specijalističkom programu “Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

06. 03. 2018.

U prostorijama Univerziteta Educons, koji u saradnji sa Fondom “Evropski poslovi” AP Vojvodine, organizuje i sprovodi specijalistički program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, 02.03.2018.godine je svečano otvoren i započet četvrti ciklus predavanja.

Pored, rektora Univerziteta Educons, prof.dr Aleksandar Andrejevića, polaznicima su se obratili i direktorka Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, Vidosava Enderić i pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Nebojša Drakulić, koji su polaznicima poželeli puno uspeha za vreme trajanja Programa.

Posle predstavljanja polaznika i prezentacije koordinatora ispred Fonda “Evropski poslovi“ APV, Vladica Vojinović je održala prezentaciju ispred Educons-a, kao jedan od njihovih koordinatora Programa. U skladu sa velikim interesovanjem, i ovoga puta je povećan broj polaznika – ima ih čak 50 iz lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, sa raznih univerziteta i fakulteta, iz javno-komunalnih preduzeća, razvojnih agencija, kulturnih ustanova.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Nebojša Drakulić istakao je činjenicu da postoji kontinuirana potreba za aktivnijim uključivanjem regionalnih i lokalnih tela u dešavanja u vezi sa Evropskom unijom.
Cilj programa je upoznavanje sa politikama Evropske unije i priprema polaznika za kreiranje i implementaciju evropskih projekata što je podržano velikim brojem predmeta i intenzivnom razmenom znanja sa predavačima, kao i interakcijom između polaznika tokom realizacije zajedničkih radnih zadataka.
Program pruža detaljne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr.), pripremi uspešnih projekata, upravljanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava.
Predavači na programu su stručnjaci koji poseduju veliko teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju EU fondovima i programima. Četvrta generacija polaznika pohađaće časove u trajanju od dve stotine časova a kompletan program finansiran je sredstvima Autonomne pokrajine Vojvodine.