Direktorka Kliničkog centra Vojvodine prof.dr Edita Stokić odbranila master rad na smeru Menadžment u zdravstvu Fakulteta poslovne ekonomije

01. 04. 2019.

Uspešno struktuiran  studijski program master studija Menadžment u zdravstvu u okviru Fakulteta poslovne ekonomije, Univerziteta Educons, privukao je pažnju mnogih zdravstvenih radnika iz različitih zdravstvenih ustanova. Brojne su pozitivne reakcije onih koji su stekli nova kvalitetna i konkretna znanja, koja su vrlo aplikabilna u njihovom svakodnevnom radu.

Ovo su detalji sa odbrane master rada prof. dr Edite Stokić, direktorke Kliničkog centra Vojvodine, na temu “Forenzična revizija otpusnih dijagnoza hospitalizovanih pacijenata na klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCV”.

Odbrana je održana 29. marta u prostorijama Univerziteta Educons, a prisustvovali su uvaženi profesori sa Medicinskog fakulteta i članovi menadžmenta.

U svom obraćanju auditorijumu, komisija pred kojom je branjen rad je iznela utisak ne samo o visokom kvalitetu prezentacije nego i čestitke na izuzetnom ovladavanju kategorijama menadžmenta/upravljanja, i u odnosu na aktuelnost, korisnost i funkcionalnost teme dala predlog da se uputi predlog Ministarstvu zdravlja Republike Srbije i organizuje okrugli sto o primeni metoda forenzične revizije u finansijskoj politici zdravstvenih ustanova kao osnove za značajne uštede i racionalnije usmeravanje finansija.