Predavanje iz predmeta Mehanizacija u poljoprivredi

05. 12. 2018.

Predavanje iz predmeta Mehanizacija u poljoprivredi (III godina) kod doc.dr Milorada Đokića, održaće se 14.12.2018. u 12h u U18.