Odbrana doktorske disertacije Julke Petrović

25. 08. 2017.

UNIVERZITET EDUCONS

SREMSKA KAMENICA

Vojvode Putnika 87

Broj : U.O.1594/17

Dana : 25.08.2017.

 

Na osnovu člana 38. Pravilnika o doktorskim studijama Univerziteta Educons  iz Sremske Kamenice, dekan Fakulteta zaštite životne sredine  donosi sledeće

 

                                                   O BA V E Š T E N J E

U SMISLU ČLANA 38. PRAVILNIKA O DOKTORSKIM STUDIJAMA UNIVERZITETA EDUCONS  SREMSKA KAMENICA, OBAVEŠTAVA SE JAVNOST DA ĆE SE JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE  KANDIDATА JULKE PETROVIĆ IZ NOVOG SADA,  POD  NAZIVOM EKOLOŠKI ASPEKTI RADA TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA U NOVOM SADU-AEROZAGAĐENJE“  ODRŽATI  DANA  04.09.2017. GODINE SA POČETKOM U  11  SATI U SVEČANOJ  SALI  UNIVERZITETA EDUCONS U SREMSKOJ KAMENICI .

 

DEKAN

PROF.DR MIRA PUCAREVIĆ