Nastava kod prof.dr Miroslave Filipović

13. 11. 2017.

Predavanja iz predmeta Međunarodni odnosi neće se održati u četvrtak 16. 11. 2017, već u sredu 22. 11- 2017, sa početkom u 16h. U četvrtak, 23. 11. 2017. nastava se odvija redovno, od 18h.

Predavanja iz predmeta Principi ekonomije neće se održati u četvrtak 16. 11. 2017, već u  četvrtak, 23. 11. 2017. u vremenu od 15 – 18h.

Prof. dr Miroslava Filipović