JAVNI POZIV  ZA  PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU  I OBEZBEĐENjE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANjU

22. 11. 2021.

18. novembar 2021. godine

Broj: 613-4682/1-21

 

Na osnovu čl. 16 st. 3 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 – dr. zakon),

 

                                          K O N F E R E N C I J A   U N I V E R Z I T E T A   S R B I J E

                                                                                o b j a v lj u j e 

 

            JAVNI POZIV ZA  PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE  UPRAVNOG ODBORA

   NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU  I OBEZBEĐENJE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU

 

U skladu sa čl. 16 st. 2 Zakona, Narodna skupština Republike Srbije bira devet članova Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (UO NAT), od kojih dvana predlog Konferencije univerziteta Srbije. Predlog sa najvišešestkandidata (čl. 16 st. 7 Zakona) biće formulisan po osnovu prijava prispelih na ovaj Javni poziv, te, u skladu sa odlukom Skupštine KONUS, a na osnovu predloga Rektorskog saveta KONUS (prema čl. 10 t. 1 i čl. 13 t. 1 Statuta KONUS) i upućen Vladi Republike Srbije na način i u roku utvrđenom Zakonom (čl. 16 st. 7).

Kandidat, prema odredbama čl. 16 st. 2 t. 1 i st. 9 Zakona, treba da je redovni profesor univerziteta i da nije:

  • izabran/a, postavljen/a  ili  imenovan/a na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, u organu političke stranke ili na  dužnost organa poslovođenja visokoškolske ustanove
  • član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje ili Komisije za akreditaciju, ili
  • zaposlen/a u Nacionalnom telu za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, što znači da ističe u četvrtak, 2. decembra 2021. godine.

Lista prijavljenih kandidata biće stavljena na uvid javnosti u roku od 10 dana od isteka roka za prijavljivanje kandidata, što znači u ponedeljak, 13. decembra 2021. godine.

Prijavljivanje se vrši dostavljanjem podataka na obrascu koji je priložen ovom Javnom pozivu. Prijava se dostavlja na adresu: Konferencija univerziteta Srbije, Beograd, Studentski trg broj 1, kao i u elektronskom obliku, na adresu: konus@rect.bg.ac.rs.

 

Javni poziv za prijavljivanje za clanstvo u UO NAT

Obrazac za prijavljivanje za clanstvo u UO NAT

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.