Engleski jezik 3 – Obaveštenje

06. 12. 2016.

U petak, 16.12.2016. polagaće se kolokvijum br. 1 iz predmeta Engleski jezik 3, u 15 i u 17 časova (za studente koji ne mogu stići u ranijem terminu).