Galerija

Savet Direktora Fakulteta poslovne ekonomije

Sastanak Saveta direktora 2022:

Povelje fondatorima 2017.

 

    Savet Direktora Fakulteta zaštite životne sredine

 

Sastanak Saveta direktora 2022:

Povelje fondatorima 2017:

 

Savet Direktora Fakulteta ekološke poljoprivrede

 

Sastanak Saveta direktora 2022:

Povelje fondatorima 2017: