Novi studijski program- Master ekonomista u oblasti regionalnog razvoja i upravljanja projektima

31. 05. 2018.

Regionalni razvoj i upravljanje projektima je multidisciplinarni master studijski program razvijen na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta EDUCONS. Program se nadovezuje na različite programe osnovnih studija, dostupne kako na Univerzitetu EDUCONS, tako i na ostalim univerzitetima. Akcenat studijskog programa stavljen je na sagledavanje aspekata regionalnog razvoja kroz prizmu približavanja Srbije Evropskoj uniji i izazovima koje ono nosi, a stručnjaci stiču znanja iz oblasti regionalnog razvoja, znanja za rad na poslovima planiranja i programiranja u okvirima zemlje ili za zemlju sa nivoa EU institucija, ali i za sam rad na formulaciji i implementaciji projekata.
Pridruživanje Evropskoj uniji zahteva i angažman velikog broja stručnjaka iz oblasti menadžmenta planiranja regionalnih politika, kako u Srbiji tako i u institucijama Evropske unije, te je primarni cilj studijskog programa usavršavanje i unapređenje kapaciteta javne administracije i kreiranje visokokvalifikovanih eksperata koji će biti nosioci procesa.
Univerzitet EDUCONS je pravovremeno prepoznao potrebu izgradnje kapaciteta kroz obrazovanje kadrova u navedenoj oblasti, i kroz učešće u realizaciji specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ koji sprovodi Fond „Evropski poslovi“ uz finansijsku podršku Pokrajinske vlade AP Vojvodine.
Rešenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na predlog Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, Univerzitet EDUCONS dobio je Rešenje o akreditaciji za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Na ovaj način, Univerzitet EDUKONS, kao i akreditovani predavači u okviru istog, su dobili mogućnost realizacije programa obuke pri centralnoj instituciji sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije, Nacionalnoj akademiji.
Iskustvo zemalja koje su pristupile Evropskoj uniji ukazuje na činjenicu da je bilo potrebno obezbediti značajan broj edukovanog kadra, kako za institucije EU, tako i za nacionalne, pokrajinske i lokalne organe. Navedeni kadrovi aktivno učestvuju u politici razvoja države ispred koje su angažovani, zbog čega je širina njihovih znanja u navedenim oblastima veoma značajna.
Dinamika rada na studijskom programu je prilagođena i osobama koje su u radnom odnosu, primarno zaposlenima u pokrajinskim, republičkim i lokalnim telima, kao i ostalim organizacijama koje se profilišu kao nosioci lokalnog i regionalnog razvoja. Studijski program je dizajniran tako da pruži polaznicima specifična znanja iz oblasti lokalnog i regionalnog razvoja, eksternog finansiranja, dostupnih programa Evropske unije i upravljanja projektima. Nastavni plan i program je koncipiran tako da pruži napredna znanja iz oblasti pisanja i implementacije projekata, sa posebnim akcentom na finansijski menadžment.
Po završetku master studijskog programa, polaznici će biti osposobljeni za rad na odgovornim pozicijama u domenu planiranja i upravljanja regionalnim razvojem, na svim nivoima vlasti u Republici Srbiji, ali i na pitanjima nadnacionalih integracija, posebno u domenu približavanja Srbije Evropskoj uniji.

Pregled studijskog programa
Zvanje koje se stiče: Master ekonomista u oblasti regionalnog razvoja i upravljanja projektima
Nivo studija: Master akademske studije
Godina/Semestar: 1/2
Studijski program nosi 60 ESPB

Obavezni predmeti:
1. Poslovno pregovaranje
2. Finansijska tržišta i institucije
3. Forenzička revizija

Izborni predmeti I bloka
4. Evropske integracije
5. Strategijsko preduzetništvo (Upravljanje razvojem malih preduzeća)

Izborni predmeti II bloka
6. Regionalna konkurentnost i strategija pametne specijalizacije
7. Strateško i operativno planiranje

Izborni predmeti III bloka
8. Održivi regionalni razvoj i regionalna ekonomija EU
9. Upravljanje razvojnim projektima
10. Turizam kao perspektiva regionalnog razvoja
11. Međunarodne finansije
12. Kvalitet u logistici
13. Međunarodni turizam
14. Brendiranje
15. Resursi u sportu

Izborni predmeti IV bloka
16. Programi EU i finansiranje razvojnih projekata
17. Menadžment životne sredine
18. Marketing u funkciji regionalnog razvoja
19. Usluge u osiguranju
20. Modeliranje procesa logističkih sistema
21. Turistička politika EU
22. Upravljanje promenama u sportu
23. Međunarodni marketing

 Master rad

Kraći opis predmeta

1. Poslovno pregovaranje
Polaznici programa stiču znanja o sledećim temama: pregovaranje na savremenim EU tržištima; ugovori i poslovni odnosi; ključni koraci i prepreke u pripremi i sklapanju međunarodnih odnosa; EU pregovaračko okruženje; kultura i ideologija; strana preduzeća i birokratija; metode, tehnike i veštine u međunarodnom (EU) poslovanju; poslovni stres; naknadno pregovaranje postojećih poslovnih dogovora; posredovanje u poslovnim odnosima; umeće diplomatskog pregovaranja.

2. Finansijska tržišta i institucije
Polaznici programa stiču znanja o sledećim temama: osposobljenost za praktični rad na poslovima finansijskih savetnika; portfolio menadžera i drugih učesnika na savremenim EU finansijskim tržištima; kreativno rešavanje problema na savremenim berzama; rad u bankama, brokersko-dilerskim kućama, investicionim fondovima i osiguravajućim kompanijama kod nas i u EU.

3. Forenzička revizija
Polaznici programa stiču znanja o sledećim temama: oblast forenzičkog računovodstva; razvijanje znanja neophodnih za poznavanje suštine revizije kriminalnih radnji kod nas i u EU; usavršavanje veština neophodnih za upoznavanje dometa i ograničenja forenzičke revizije u optimiziranju rizika od kriminalnih radnji u računovodstvu; sticanje sigurnosti u prezentaciji stavova vezanih za aktuelne finansijske kriminalne radnje kod nas i u EU.

4. Evropske integracije
Polaznici programa stiču znanja o sledećim temama: osnivanje Evropske unije i njen razvoj; Institucije EU i sistem donošenja odluka; Pravo EU; Zajedničke politike EU (ZPP, regionalna politika, socijalna politika, carinska unija, monetarna unija, politika konkurencije, dr.); budžet EU (finansijke perspektive); proces Evropskih integracija; uloge i odgovornost država članica.

5. Regionalna konkurentnost i strategija pametne specijalizacije
Polaznici programa stiču znanja o sledećim temama: Regionalna i globalna konkurentost; razvoj regionalnih proizvoda; Brendiranje područja i marketing strategije; Preduzetništvo; istraživanje i razvoj; ekonomija znanja; Strategija i platforma pametne specijalizacije regiona/država; ključni akteri u izradi strategije pametne specijalizacije; Strategija pametne specijalizacije kao uslov privlačenja sredstava iz EU fondova

6. Održivi regionalni razvoj i regionalna ekonomija EU
Polaznici programa stiču znanja o sledećim temama: regionalni razvoj i regionalne politike; EU regionalna politika; instrumenti regionalnog razvoja; princip konvergencije u nivou razvoja regiona; faktori održivog razvoja; strateškog održivo planiranja na različitim nivoima; EU regionalna politika; izvori finansiranja regionalnog razvoja; ključni akteri u planiranju regionalnog razvoja; EU fond za regionalni razvoj; ekonomija regiona i uloga EU ekonomskih i socijalnih politika sa regionalnim razvojem

7. Programi EU i finansiranje razvojnih projekata
Polaznici programa stiču znanja o sledećim temama: planiranje i programiranje kako na nivou Evropske unije, tako i na nivou pojedinačnih zemalja članica i zemalja koje su u procesu pristupanja; uloge i značaja pojedinih institucija i organizacija u procesima planiranja i programiranja; vrste EU programa i fondova i mogućnostima za njihovo korišćenje na različitih nivoima (lokalnom, regionalnom, nacionalnom); programi u pretpristupnom periodu i programi nakon ulaska u EU; projektni ciklus; identifikacija i formulacija projektnih predloga (radioničarski rad na pripremi projekata); upravljanje projektima; finansijski menadžment; evaluacija, monitoring.

Prvi upisni rok za školsku 2018/2019 biće održan tokom juna do popune mesta.
Drugi upisni rok za školsku 2018/2019 biće održan tokom septembra.

Za više informacija:

Kancelarija za lokalni razvoj i upravljanje projektima
mail: master-eu@educons.edu.rs
021/4893685; 021/4893601 (12 – 15 h)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neopkhodna polja su označena *