Lecture of Nikola Korać, JTI Group

14. 11. 2016.

Na Univerzitetu Educons je u petak, 14. oktobra, u okviru Dana za promociju članova Alumni kluba, održano gostujuće predavanje Nikole Koraća, regionalnog menadžera prodaje za područje Južne Kalifornije, Arizone i Havaja, u međunarodno prepoznatljivoj kompaniji Japan Tobacco International (JTI Group). Predavanje je bilo namenjeno studentima, nastavnom kadru Univerziteta, članovima Alumni kluba Educons ali i široj interesnoj javnosti.

4

Prisutne je uvodnim izlaganjem najpre pozdravio koordinator Alumni kluba Educons, doc.dr Bela Muhi koji je tom prilikom poželeo dobrodošlicu gostu-predavaču i najavio ovogodišnji ciklus gostujućih predavanja namenjenih najpre studentima, koja će biti podržana programskim radom Alumni kluba Educons.

Predavanje „My way“  koje je održao Nikola Korać, je uz predstvaljanje kompanije Japan Tobacco International, ponudilo poučna iskustva iz prakse i uz mnogo interakcije, podstaklo studente da diskutuju i postavljaju pitanja iz oblasti na kojima je bio poseban fokus, kao što su: upravljanje vremenom, umrežavanje poslovnih interesa, poslovna komunikacija, liderstvo i coaching.

Nikola Korać je diplomirani student Fakulteta poslovne ekonomije koji je svoju karijeru, već tokom studiranja, počeo da razvija u sektoru distribucije robe široke potrošnje. Od 2008. godine je deo profesionalnog tima koji se bavi distribucijom i prodajom u Japan Tobacco Interanational.

Cilj ovih susreta je da se na neformalan ali efikasan način, uz pojačanu interakciju predavača i publike, razmenjuju iskustva i mišljenja koja mogu biti od koristi za analiziranje najboljih spona teorije i prakse i da se uz istovremenu promociju članova Alumni kluba Educons kreiraju i učvrste veze između sadašnjih i diplomiranih studenata Univerziteta Educons.