Konkurs za stipendiranje i podršku istraživačkog rada Vlade Republike Slovačke

06. 03. 2018.

Poštovani studenti,

Slovačka akademska informativna agencija dostavila je informaciju o otvaranju konkursa za stipendiranje i podršku istraživačkog rada u okviru Nacionalnog programa stipendiranja Vlade Republike Slovačke koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke, istraživanja i sporta Vlade Slovačke Republike.

Nacionalni program stipendiranja podržava mobilnost i aktivnosti studenata iz inostranstva, profesora, istraživača, umetnika i studenata na doktorskim studijama u okviru njihovog boravka , studiranja i istraživanja na univerzitetima i naučno-istraživačkim institucijama u Slovačkoj. Aktuelni konkurs se odnosi na školsku 2018/2019.godinu a prijave se podnose do 30.aprila 2018.godine.

Više informacija o Konkursu na www.scholarship.sk