Erazmus+ monitor – Oktobar 2023

Sa početkom nove školske godine, Erazmus program i mogućnosti koje su na raspolaganju studentima Educons Univerziteta su predstavljene na svečanom prijemu brucoša. Završena je selekcija studenta koja će ići na mobilnost u narednom semestru. Vrlo nam je drago da počinje uljučivanje nove oblasti za mobilnosti studenta u cilju učenja jer ćemo po prvi put imamo studente psihologije koji će ići na Erazmus mobilnost. Tradicionalno, u oktobru je održan 13 godišnji kongres Alijansa univerziteta Centralne i Istočne Evrope – ACEU , kao i 10. Međunarodna naučna konferencija o klimatskim promenama, privrednom razvoju, životnoj sredini I ljudima (CCEDEP 2023) koju organizuje ACEU. Ovi događaji su bili još jedna prilika da se sa partnerima i članicama ACEU prezentuju rezultati Erazmus projekata koje je Educons sproveo ali i da se predstave mogućnosti za nove oblike saradnje i projekte u okviru Erazmus programa koje su nam otvorene. 

Tokom oktobra uspostavljeno je novo partnerstvo u okviru Erazmus programa sa Fakultetom organizacionih nauka u Kranju, Univerziteta u Mariboru, Slovenija. Kako bismo na samom početku podstakli razvoj ovog partnerstva, u okviru Erazmus programa, prof.dr Svetlana Mihić sa Fakulteta poslovne ekonomije Educons Univerziteta je posetila pomenuti fakultet i realizovali svoju mobilnost u cilju održavanja nastave u okviru koje je održala niz gostujućih predavanja. Pored ove mobilnosti, dr Violeta Petković sa Učiteljskog fakulteta  je realizovala Erazmus mobilnost osoblja u cilju održavanja nastave na Fatih Sultan Mehmet Vakif  Univerzitetu u Istanbulu, Turska.

Posebno izdvajamo dugo organizovano i konačno realizovanu dolaznu Erazmus mobilnost zaposlenih u cilju držanja nastave i usavršavanja. Kolege sa Josip Juraj Strossmayer Univerziteta u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologijaFERIT Robert Šojo, mag.ing.comp. i Miljenko Švarcmajer, mag.ing.comp u periodu od 15/10/2023 – 29/10/2023 boravili su na Fakultetu Informacionih tehnologija – FINTECH. Pored Erazmus koordinatora, njihov domaćin je bila profesorka Aleksandra Rankov, dekan FINTECH. Dvonedeljni boravak finansiran iz Erazmus programa bio je jako dobra prilika  za uspostavljanje saradnje sa kolegama iz Osijeka. Kolega Šojo je održao niz predavanja studentima na temu “C programski jezik i strukturu izvornog kôda” dok je kolega Švarcmajer kao cilj usavršavanja bio fokusiran na razmenu iskustava na području blockchain i fintech tehnologija (financijske tehnologije). Pored navedenog, kolege su održale konsultacije i radionice sa studentima, više sastanaka sa osoblje FINTECH-a gde je predstavljen univerzitet i fakultet sa kojeg dolaze, kao i Educons Univerzitet u cilju mapiranja oblasti za razvoj saradnje i novih projekata, kako u okviru Erazmus programa tako i drugi programa EU. 

Na kraju, velika nam je čast bila na nastavimo i praksu Erazmus mobilnosti sa našim relativno novim partnerom Budapest Business University iz Mađarske. Educons Univerzitet je bio domaćin dve dolazne mobilnosti u cilju držanja nastave sa ovog univerziteta. Profesorka Éva  Szabóné Erdélyi  je pored predavanja koje je održala našim studentima Poslovne ekonomije, učestvovala je I na konferencija ,,Zelena tranzicija u privredi – stanje i perspektive“ koja je održana 12.10.2023. Takođe, Erazmus gost Educonsa je bio i profesor Zsolt Törcsvári koji je održao gostujuća predavanja koje je organizovao domaćin prof.dr Bela Muhi.

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.