Erazmus+ monitor – Januar 2024

Sa novom godinom, otvorili smo četiri nova Erazmus konkusa za studente i zaposlene Univerziteta Educons.  Za student, otvoreni su konkursi za mobilnosti u cilju studiranja i u cilju obavljanja stručne prakse, i za zaposlene u cilju držanja nastave i u cilju pohađanja obuka, za mobilnosti koje bi se realizovale u okviru KA131 projekta odnosno na partnerskih univerzitetima u zemljama Evropske Unija plus Makedonija i Turska. Otvaranjem novih konkursa počela je i realizacija novog projekta KA171. Reč je o projekatu sa partnerima iz regiona Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Albanija, Crna Gora) i partnerima iz zemalja Istočnog Partnerstva (Azejbedžan, Gruzija, Jermenija, Moldavija, Ukajina). Novi KA171 projekat uključuje 18 partnerskih univerziteta iz ova dva regiona. Spisak partnerskih univerziteta za mobinosti u okviru Erazmus programa dostupan je OVDE . U okviru KA171 projekta studnetima su na raspolaganju Erazmus stipendije za region Zapadnog Balkana, dok je za zaposlene dostupne mobilnosti u zemljama Istočnog Partnerstva. Sve detalji otvorenih konkursa možete pogledati OVDE Kako se sprovode konkursi na Educonsu, tako i partneri u okviru KA171 projekta su krenuli sa konkursima na kojima će biti izabrani kandidati za mobilnost na Educonsu u narednom semestru.

Novi opšti poziv za Erazmus program za 2024.  godinu je otvoren, u okviru kojeg su visokoškolskim institucijama na raspolaganju broje mogućnosti za finansiranje različitih vrsta projekata koje finansira Evropska Unija. Educons Univerzitet je prijavio novi Erazmus KA131 projekat, koji, ukoliko bude odobren, omogućiće na nastvak finansiranja mobilnosti studenata i osoblja. Za sada, Educons je prihvatio poziv  da bude partner na jednom Erazmus projektu u okviru ključne akcije 2 – partnerstva za saradnju u oblasti poljoprivrede, kao i na jednom projektu inicijative Alijanse evropskih univerziteta . Nadamo se da će ove projekte prijave biti odabrane za finansiranje. 

Na Educonsu 26.01.2024. godineodržan je prijem srednjoškolaca finalista takmičenja KNOBUR za stipendije. Ovo je bila još jedna prilika da se budućim studentima predstavi Erazmus program, Erazmus mobilnosti za student i sve mogućnosti koje ih čekaju kada postanu studenti u oktobru ove godine. Slike i saopštenje sa događaja objavljeno je na Instagram profilu Educons Univerziteta.

 

Finansirano sredstvima Evropske unije. Izražena stanovišta predstavljaju isključivo stanovišta autora i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni pod kojim uslovima se Evropska unija ni davalac namenskih bespovratnih sredstava ne mogu smatrati odgovornima za njihovu sadržinu.