Erazmus+ monitor – Decembar 2023

Pored završetka konkusa sa zaposlene i rezultata selekcije koje možete pogledati OVDE, mesec decembar je bio u znaku uspostavljanja novih Erazmus partnerstva. Potpisano je čak pet novih Erazmus interinstitucionalnih sporazuma za mobilnost studenta i zaposlenih u različitim oblastima. Novi partneri su Fakultet za organizacione studije, Novo Mesto, Slovenija, Istanbul Gelisim Univerzitet, Turska, Biruni Univerzitet u Istanbulu, Turska, Univerzitet Zapadne Makedonije, Kozani, Grčka i Visoka škola u Virovitici, Hrvatska. 

Nakon održanih nekoliko konsulatacija i sastanaka sa kolegama, od narednog ciklusa i konkursa za Erazmus mobilnosti, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment u Beogradu (članica Educons Univerziteta sa statusom pravnog lica) uključuje se mnogo aktivnije u Erazmus+ program. Studenti ovog fakuteta su pokazali određeno interesovanje i sada su se konačno stekli uslovi da i ovaj fakutlet uzme aktivno učešće i svoje studente i zaposlene uključi u Erazmus mobilnosti. 

Na kraju, ponovo nam stižu pozitivni utisci i pozdravi iz Varšave u kojoj boravi na svom drugoj Erazmus mobilnosti naš student Sporta. Pogledajte na linku utiske sa fotografijama koje su podeljene na Instagram stranici Fakulteta za sport i psihologiju.

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.