Erazmus+ monitor – April 2023.

Tokom aprila meseca, studenti i zaposleni Univerziteta Educons su realizovali značajan broj aktivnosti finansiranih od Evropske Unije preko Erazmus programa. Pored 5 studenta Univerziteta Educons koji su trenutno na svojim Erazmus mobilnostima u cilju učenja na partnerskim univerzitetima u Evropi i regionu, trenutno na Univerzitetu Educons su i 2 studenta koja su na dolaznim mobilnostima, takođe u cilju učenja.  Pored studenta, sprovedene su i 4 mobilnosti zaposlenih Univerziteta Educons i partnerskih univerziteta u okviru Erazmus projekta KA 171 – region Zapadni Balkan. 

U okviru Erasmus+ programa mobilnosti nastavnog osoblja, doc. dr. Linda Mitić boravila je na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici od 24.-28.4.2023. godine. U sklopu programa razmene, osim svojih predavanja, koleginica je prisustvovala predavanjima profesorice doc. dr Marije Vugdelić, prodekanice za nastavu na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbednost hrane i ekologiju, upoznala se sa dekanicom istog fakulteta, prof. dr Aleksandrom Martinović i ostalim kolegama profesorima i saradnicima u laboratoriji. Organizovan je bio i prijem kod Rektora Univerziteta, prof. dr. Veselina Vukotića. Razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji i mogućim oblicima buduće saradnje kroz zajedničke projekte. Profesorica dr Linda Mitić za vreme boravka je prisustvovala i konferenciji-treningu nastavnog kadra na temu „Zašto čas treba da bude umetničko delo“. U lično ime i ime svog Fakulteta za zaštitu životne sredine i Univerziteta Educons, profesorica dr Linda Mitić upućuje veliku zahvalnost za divno gostoprimstvo, razmenu iskustva u radu i razgovora o budućoj saradnji svim kolegama Univerziteta Donja Gorica.

Erazmus koordinator, Jovana Kisin, je u periodu od 18-22 Aprila je bila gost na VUZF Univerzitetu u Sofiji. Pored učešća na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Economy of the future“ na kojoj je održala gostujuće predavanje, ova radna poseta imala je više ciljeva. Educons i VUZF Univerzitet su nedavno uspostavili partnerstvo, kroz sporazum o saradnju  i u okviru Erazmus programa. Pored toga, VUZF Univerzitet je postao član Alijanse univerziteta centralno-istočne Evrope ACEU. Tokom posete, organizovan je sastanak sa rektorom prof.dr Boris Velchev, na kojem je potpisan još jedan sporazum o saradnju između naših grupacija univerziteta – ACEU i Balkanske asocijacije ekonomskim univerziteta.  Pored prezentacije Univerziteta Educons i diskusije o mogućnostima za dalju saradnju, upriličeni su sastanci sa Erazmus koordinatorom, prorektorom za međunarodnu saradnju, direktorkom centra za izdavaštvo i drugim profesorima i kolegama sa VUZF Univerziteta. 

U okviru Erazmus projekta KA171 regionalnog partnerstva za Zapadni Balkan, Fakultet za sport i psihologiju je realizovao dve mobilnosti osoblja. Profesorka engleskog jezika i Erazmus koordinator TIMS-a, Valentina Đorić, boravila je na Panevropskom univerzitetu Aperion u Banja Luci, dok je sa istog partnerskog univerziteta gost TIMS-a i Univerziteta Educons je bio prof.dr Osmo Bajrić, prodekan Fakulteta sportskih nauka Univerziteta “Aperion“. Tokom ove dve mobilnosti finansirane iz Erazmus programa organizovano je više predavanja profesora – učesnika, panel, sastanci sa kolegama kako iz Erazmus kancelarija tako i sa nastavnim kadrom, kako koji su razmenjena iskustva i mogućnosti za dalji razvoj akademske i stručne saradnje.

Tokom aprila su objavljeni rezultati konkursa koji je završen 31. marta 2023. Odluka o izboru kandidata je dostupna na: 

https://educons.edu.rs/international-cooperation/activities/erasmus-mobility-programs/erazmus-konkursi/

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.