MEDIJI I IDENTITET

02. 03. 2018.
U utorak, 6.marta, u Svečanoj sali, sa početkom u 12 časova, prof.dr Aleksander Urkom i prof. dr Dragan Jakovljević sa Univerziteta „Etveš Lorand“ iz Budimpešte održaće predavanja na aktuelne i važne teme:
 „Uloga medija u formiranju identitetske slike savremenog čoveka“ i „Medijske manipulacije u opštem simulakrumu“.
Ovo je uzvratna poseta s obzirom na to da je Smer za srpski jezik i književnost državnog Univerziteta „Etveš Lorand“  u Budimpešti bio organizator gostujućeg predavanja prof.dr Dragane Litričin Dunić, dekana Učiteljskog fakulteta i time je započela saradnja, u interesu studenata, pomenute eminentne naučno-obrazovne ustanove i Univerziteta Edukons.
Dr Aleksander Urkom, šef Smera za srpski jezik i književnost  i dr Dragan Jakovljević,profesor grupe predmeta iz oblasti istorije srpske književnosti i kulture, u utorak gostuju na Učiteljskom fakultetu.

Srdačno vas pozivamo na ova interesantna predavanja!