DODELA DIPLOMA NA FAKULTETU ZA PRIMENJENU BEZBEDNOST

05. 06. 2018.

УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС

ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ БЕЗБЕДНОСТ

СРЕМСКА КАМЕНИЦА

www.educons.edu.rs

Тел:021 4893 611, 4893604

Број:Р. 40 /18

Дана:14.05.2018.

 

 

 

На основу члана 56 Статута Универзитета,  ректор доноси

 

                                  ОДЛУКУ О СВЕЧАНОЈ ДОДЕЛИ ДИПЛОМА

 

Свечана промоција за стечени стручни назив: менаџер безбедности, дипломирани менаџер безбедности као и мастер менаџер безбедности  одржаће се дана 14.06.2018. године у 13:00 на Факултету за примењену безбедност за студенте који су звање стекли након завршених основних академских студија у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.године.

 

Додела диплома вршиће се у свечаној сали Универзитета, на адреси: Војводе Путника број 85.

 

Ректор

Проф. др Александар Андрејевић