“BETTERLIFE“ PROJECT ACTIVITY REPORT/ IZVEŠTAJ O AKTIVNOSTI NA PROJEKTU “BETTERLIFE“

30. 09. 2022.

Pushing the Boundaries of European Research in Life Sciences through Social Engagement 

In this week’s kick-off meeting, EDUCONS University participated in the launching of the BETTER-Life project (Bringing Excellence to Transformative Socially Engaged Research in Life Sciences through Integrated Digital Centres). During a three-day meeting, the Czech University of Life Sciences Prague (CZU) hosted partners from Estonia, Germany, Latvia, Italy, Poland, Romania and Serbia to envision how the project will progress.

As part of the BETTER-Life project, a European Digital Centre of Excellence will be established to promote, support, and build the capacities for implementing socially engaged research in the life sciences. Diverse European institutions will develop strategies for addressing social challenges through the research developed by early career researchers through this support structure. By consolidating such approaches, the local ecosystems of the institutions will benefit from a wide range of social, cultural, and economic benefits.

In the course of their discussion, the partners identified the following challenges for the project:

  • Developing a coherent, broad, and flexible vision and strategy for the EU BETTER-Life Centre that enables it to generate valuable contributions for the partner institutions, other European institutions, and worldwide.
  • Ensuring the added value of the centre for stakeholders and its long-term sustainability after the funding period of the project.
  • Creating coherent approaches at the individual, institutional, systemic, and international levels that facilitate the establishment of an ecosystem for engaged research in the life sciences while guaranteeing the autonomy of diverse academic traditions and institutional cultures.
  • Setting the foundations with the right set of concepts, methodologies, and policies articulating the existing knowledge and offering practical advice that supports the engagement strategy of the institutions.
  • Outreaching the key partners and the existing initiatives for generating mutually beneficial collaborations for disseminating, exploiting, and maximizing the impact of the project.

 

The kick-off meeting ended with high enthusiasm for the development of the project. The partners are highly engaged in working to consolidate the BETTER-Life Centre as a reference for building capacities in socially engaged research. Additionally, they see the potential for developing future synergies internally and externally, which will enhance the impact of the initiative.

Pomeranje granica evropskog istraživanja prirodnih nauka kroz društveni angažman-BETTERLife

Univerzitet EDUCONS je učestvovao na prvom sastanku povodom projekta BETTER-Life (Bringing Ekcellence to Transformative Socialli Engaged Research in Life Sciences through Integrated Digital Centres). Tokom trodnevnog sastanka, Češki univerzitet prirodnih nauka u Pragu (CZU) ugostio je partnere iz Estonije, Nemačke, Letonije, Italije, Poljske, Rumunije i Srbije kako bi se dogovorili oko početka I toka realizacije projekta.

U okviru projekta BETTER-Life biće osnovan Evropski digitalni centar izvrsnosti koji će promovisati, podržavati i izgraditi kapacitete za sprovođenje društveno angažovanih istraživanja u prirodnim naukama. Različite evropske institucije će razviti strategije za rešavanje društvenih izazova kroz istraživanje sprovedeno sa mladim istraživačima. Konsolidacijom ovakvih pristupa, lokalni ekosistemi institucija će imati koristi od širokog spektra društvenih, kulturnih i ekonomskih benefita.

U toku diskusije, partneri su identifikovali polazne izazove projekta:

  • Razvijanje koherentne, široke i fleksibilne vizije i strategije za EU ​​centar za BetterLife koja mu omogućava da generiše vredan doprinos za partnerske institucije, druge evropske institucije i širom sveta.
  • Obezbeđivanje dodatne vrednosti centra za zainteresovane strane i njegove dugoročne održivosti nakon perioda finansiranja projekta.
  • Stvaranje koherentnih pristupa na individualnom, institucionalnom, sistemskom i međunarodnom nivou koji olakšavaju uspostavljanje ekosistema za angažovana istraživanja u naukama o životu, istovremeno garantujući autonomiju različitih akademskih tradicija i institucionalnih kultura.
  • Postavljanje temelja sa pravim skupom koncepata, metodologija i politika koje artikulišu postojeće znanje i nude praktične savete koji podržavaju strategiju angažovanja institucija.
  • Dopiranje do ključnih partnera i postojećih inicijativa za stvaranje obostrano korisne saradnje za širenje, iskorišćavanje i povećanje uticaja projekta.

Partneri su izrazili veliki entuzijazam u radu na konsolidaciji BETTER-Life Centra kao reference za izgradnju kapaciteta u društveno angažovanom istraživanju. Pored toga, oni vide potencijal za razvoj budućih sinergija interno i eksterno, što će povećati uticaj inicijative projekta.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.