Applications for student practice

14. 11. 2016.

Dragi studenti,

Obaveštavamo Vas da na Univerzitetu Educons počinje novi ciklus stručne prakse i studentskog usavršavanja za školsku 2016/17 godinu. Aktuelni konkurs je otvoren za studente svih godina i nivoa studija na Univerzitetu Educons.

Više informacija o ovogodišnjim programima, kompanijama i mogućnostima koje su Vam dostupne za studentsku praksu možete dobiti u Odeljenju za saradnju sa privredom na dole navedeni kontakt.

Zainteresovani studenti mogu izvršiti prijavu dostavljanjem svoje biografije lično ili putem e.maila.

ODELJENJE ZA SARADNJU SA PRIVREDOM

e.mail: studentskapraksa@educons.edu.rs

Andrea Andrejević Panić

Kabinet 34/II sprat (nova zgrada)

tel. 021/4893621

Gordana Racić

Laboratorija br. 9 (nova zgrada)

tel. 021/4893657