Summer School 2016

Univerzitet Educons je i ove godine tokom jula meseca uspešno realizovao još jedan međunarodni program letnje škole čiji su učesnici bili studenti I-SHOU Univerziteta sa Tajvana. Letnja škola iz oblasti urbanog i ruralnog razvoja organizovana je u trajanju od četiri nedelje a učesnicima su na engleskom jeziku omogućena brojna predavanja, intreaktivne sesije, stručni obilasci i turističke posete širom Vojvodine. Tematske oblasti koje su bile predstavljene studentima, bile su podeljene u dve komplementarne programske celine a obuhvatale su predavanja i radionice iz oblasti politike, institucija i razvoja Evropske Unije, globalne ekonomije znanja, predstavljanja koncepta kreativnih gradova (uz radionice iz oblasti urbanog i volonterskog turizma), organsku poljoprivredu i ruralni turizam.

Međunarodna letnja škola

Prema rečima Chia-Hsi Huanga, studenta I godine Međunarodnog koledža za poslovnu administraciju, utisci koje su on i njegove kolege ponele iz Srbije su nadmašili sva očekivanja: „Izuzetno smo zadovoljni kursevima koje je Univerzitet Educons pripremio za nas i sadržajima koje smo dobili na predavanjima. Predavači su bili veoma posvećeni a informacije koje smo dobijali su dobar izvor za poređenje sa zemljom iz koje i dolazimo. Takođe, sve pohvale upućujemo organizaciji jer smo uz edukaciju stekli sjajna iskustva sa ljudima iz Srbije, imali organizovanu posetu Youth fair-u, Exit festivalu i tokom celog meseca obilazili atraktivne destinacije u Vojvodini.“

Međunarodna letnja škola  Međunarodna letnja škola

doc. dr Bela Muhi, profesor na Fakultetu poslovne ekonomije, koji je bio jedan od angažovanih predavača na Letnjoj školi Univerziteta Educons istakao je da je ovo bilo nezaboravno iskustvo i za njega kao predavača: „Ovogodišnja grupa sa kojom smo radili je veoma otvorena i posebno me raduje njihovo interesovanje i posvećenost. Predavanja koja sam držao su bila bazirana na prezentaciji turističkih resursa Vojvodine sa fokusom na selektivne oblike turizma koji su karakteristični u ruralnim krajevima regije kao što su lovni turizam, vinski turizam, seoski turizam i sl. Tako su sesije i osmišljene da su u prvom delu obuhvatale analizu naših resursa a u drugom delu smo imali radionice gde smo te podatke poredili sa Tajvanom. Prema unapred postavljenim matricama, rađena je komparativna analiza koja je imala za cilj da ukaže na razlike i dobre strane ekonomije jedne i druge zemlje, a poseban fokus je bio na turističkoj privredi i proizvodima koje nude obe destinacije. Virtuelna turistička tura koju smo takođe imali na radonicama je izavala oduševljenje među studentima.“
prof. dr Slađana Čabrilo sa Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta Educons koja je zahvaljujući programima mobilnosti nastavnog kadra poslednju godinu angažovana i na Međunarodnom koledžu za poslovnu administraciju I-SHOU Univerziteta, bila je inicijator i jedan od kreatora programa letnje škole Univerziteta Educons. Prof. Čabrilo je istakla da je za nju realizacija ovogodišnje letnje škole predstavljala profesionalno ali i lično zadovoljstvo: „Zanimljiva je činjenica da su studenti koji su učestvovali u ovogodišnjoj letnjoj školi prvi put ne samo u Srbiji već i u Evropi. Nastojali smo da im omogućimo što više konkretnih sadržaja i aktivnosti. Komunikacija sa njima u ovom ambijentu je u više aspekata bila korisna prvenstveno za njih jer su uspeli da razviju kritički osvrt, zapažanja i zaključke o vrednosnim sistemima sa ovih prostora. Sudeći prema njihovim utiscima i reakcijama, sigurna sam da imamo dobre ambasadore Srbije, Novog Sada i Univerziteta Educons na Tajvanu. Stručno usavršavanje koje su ovi mladi ljudi dobili ovde će im nedvosmisleno biti korisno za budući lični razvoj i karijeru, a sama letnja škola je svojim kvalitetom dobila stabilnu perspektivu za održavanje u Srbiji.“