Odbrana doktorske disertacije Ernesta Šabića

13. 09. 2018.

Dana 18.09.2018.godine u 13h u Amfiteatru na Fakultetu za sport i turizam- TIMS održaće se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Ernesta Šabića pod nazivom

 

                ”Fizičke aktivnosti u stilovima života osoba srednje životne dobi u Republici Srpskoj”.

 

Doktorska disertacija se brani pred Komisijom u sastavu:

Prof.dr Zlatko Ahmetović, Fakultet za sport i turizam Novi Sad, Univerzitet Educons, predsednik Komisije

Prof.dr Milan Nešić, Fakultet za sport i turizam Novi Sda, Univerzitet Educons, mentor

Prof.dr Mirko Tufegdžija, Fakultet sportskih nauka, Panevropski Univerzitet Apeiron, član Komisije.

 

Dekan Fakulteta

Prof.dr Dušan Perić