TRECA CCEDEP KONFERENCIJA

Treća međunarodna konferencija za klimatske promjene, ekonomski razvoj, životnu sredinu i ljude (Climate Change, Economic Development, Environment and People – CCEDEP), u organizaciji Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Univerziteta Donja Gorica i Alijanse univerziteta Centralne i Istočne Evrope održana je u petak, 06.12.2013. u 09:00h u Galeriji UDG.U prilogu možete naći knjigu abstrakata.

 

CCEDEP 2013 Proceedings