fbpx

Studijski programi

Osnovne akademske studije

Cilj studijskog programa Digitalne produkcije uključuje postizanje komptencija i akademskih veština u korišćenju savremenih tehnologija u oblasti primenjenih umetnosti a vezano za medijske proizvode.  

Studijski program Digitalne produkcije priprema studente za profesiju primenjenog umetnika u digitalnoj produkciji za kreativnog direktora, art direktora, stručnjaka za izradu kompjuterskih animacija, veb platformi, a takođe i za pripremanje on lajn kampanja pomoću kojih će savremeni primenjeni umetnik moći da korespondira i sa poslovnim svetom putem oglašavanja, izrade banera i raznih drugih templejtova-šablona, i da sveukupno komunicira sa aspekta internet marketinga, a takođe i autorskih prava unutar savremenih digitalnih produkcija. Takođe se studenti osposobljavaju na danas aktuelnu oblast virtuelne realnosti (VR), putem koje će moći da rade vizualizacije i simulacije različitih umetničkih proizvoda, naučnih i privrednih simulacija, zabave i drugih procesa. Takođe se studenti osposobljavaju i za potrebe izrade video igara i komercijalne i primenjene vizualizacije putem animacije. 

Studijski program digitalne produkcije ima za cilj obrazovanje u sedam osnovnih grana, baziranih na potrebama savremenih primenjenih umetnosti i privrede. To su: različiti tipovi primenjenog programiranja, animacija, virtuelana realnost, zvuk, filmska i TV produkcija i postprodukcija, štampani i elektronski mediji (veb i društvene mreže), digitalna fotografija, video i film i digitalna umetnost.

Svojim znanjem i veštinama studenti obogaćuju i ispunjavaju zahteve tržišta rada i doprinose bržem razvoju i ravnopravnom praćenju svetskih trendova i uvođenju novih znanja u kvalifikacionom okviru za koji su osposobljeni.

Master akademske studije

Studijski program master studija Digitalne produkcije priprema studente za profesiju master primenjenog umetnika u digitalnoj produkciji za kreativnog direktora, art direktora, stručnjaka za izradu kompjuterskih animacija, veb platformi, a takođe i za pripremanje on lajn kampanja pomoću kojih će savremeni primenjeni umetnik moći da korespondira i sa poslovnim svetom putem oglašavanja, izrade banera i raznih drugi templejtova-šablona, i da sveukupno komunicira sa aspekta internet marketinga, a takođe i autorskih prava unutar savremenih digitalnih produkcija. Takođe se studenti osposobljavaju na danas aktuelnu oblast virtuelne realnosti (VR), putem koje će moći da rade vizualizacije i simulacije različitih umetničkih proizvoda, naučnih i privrednih simulacija, zabave i drugih procesa. 

Osim toga, master studijski program ima za svrhu i osposobljavanje studenata prema istraživačkom radu. Integrišući gore navedene aspekte Master primenjeni umetnik produbljuje i proširuje znanje u oblasti digitalne produkcije i biva spreman za profesionalne odgovornosti koje mu savremeno digitalizovano društvo nameće.

Doktorske akademske studije

Cilj doktorskih studija Digitalne produkcije uključuje postizanje kompetencija i najviših akademskih veština u korišćenju savremenih tehnologija u oblasti primenjenih umetnosti, a u vezi sa digitalnim proizvodima.  

Studijski program doktorskih studija primenjene umetnosti – digitalne produkcije ima za cilj obrazovanje u domenu interaktivnih medija, digitalne fabrikacije, tehnika i metoda simulacija u virtuelnoj realnosti, dramaturgiji i produkciji digitalnih audio-vizuelnih umetnosti, projektovanju mobilnih aplikacija, globalnog marketinga i dr.

Savladavanjem studijskog programa Digitalna produkcija doktorand stiče specifične kompetencije koje rezultiraju originalnim umetničkim stvaralaštvom, samim tim doprinosom kulturno-društvenom životu.

Svršeni doktorand primenjuje napredne i specijalizovane veštine i tehnike potrebne za rešavanje ključnih problema u istraživanju i za proširivanje i redefinisanje postojećeg znanja u oblasti digitalne produkcije; primenjuje veštine komunikacije za objašnjavanje i kritiku teorija, metodologija i zaključaka, kao i predstavljanje rezultata umetničkog istraživanja u odnosu na međunarodne standarde; Takođe, svršeni doktorand sa stečenim nivoom kvalivikacije raspolaže sposobnostima i stavovima: samostalno vrednuje savremene rezultate i dostignuća u cilju unapređenja postojećih i stvaranja novih modela, koncepata, ideja i teorija; ispoljava inovativnost, naučni i umetnički integritet i predanost razvoju novih ideja i procesa, kroz princip samovredovanja svoga rada i dostignuća; dizajnira, analizira i implementira istraživanja koja čine značajan i originalni doprinos opštem znanju i profesionalnoj praksi; upravlja interdisciplinarnim i multidisciplinarnim projektima;  sposoban je da samostalno pokrene nacionalnu i internacionalnu saradnju u nauci i umetnosti.


Translate »