Fakulteti

Utemeljen na principima Bolonjskog procesa i organizovan kao moderna akademska zajednica nastavnika, istraživača, umetnika i studenata, Univerzitet EDUCONS, sa 26 akreditovanih studijskih programa i modernimstudentskim domom (Međunarodni kampus) potpuno je asimiliran u akademsku zajednicu Vojvodine i Srbije, privrednu strukturu i društvenu sredinu.

Kao privatni univerzitet, EDUCONS je dozvolu za rad dobio od Ministarstva prosvete Republike Srbije u junu 2008. godine, a 2014. godine uspešno okončao drugi ciklus akreditacije ustanove i svojih studijskih programa, dok je 2020. to uradio po treći put. Organizovan kao integrisani univerzitet, EDUCONS danas u svom sastavu ima 9 fakulteta – šest samostalno osnovanih i tri članice sa svojstvom pravnog lica: