Erazmus+ monitor – Septembar 2023

Nakon letnje pauze, u septembru je krenula realizacija novih Erazmus aktivnosti. Veliko nam je zadovoljstvo da je početkom meseca uspešno završena je prva mobilnost studenta u cilju obavljanja stručne prakse i kompaniji Paladin (kancelarija u Budimpešti). U trajanju od dva meseca tokom leta, Erazmus stručnu praksu je realizovala studentkinja informacionih tehnologija. Ova praksa će joj biti priznata kao obavezna radna praksa koju ima u studijskom programu i nosi 3 ECTS. Nadamo se da ćemo u budućnosti imati još studenta koji zaiteresovani za jedno ovakvo iskustvo u vrlo konkurentnoj i tehnološki naprednoj kompaniji. U septembru dva studenta sporta su otišla na svoju mobilnost i studiranje zimski semester 2023/24 na Fakutlet fizičkog vaspitanja u Varšavi, odnosno na Univerzitetu u Valensiji. Odobrena su oba projekta za mobilnost sa kojima smo konkurisali u Erazmus pozivu 2023. i završen je process ugovoranja sa Fondacijom Tempus. Novi projekti koje smo dobili vrlo su značajni jer je oni obezbeđuju nastavak finansiranja Erazmus mobilnosti na Educons Univerzitetu od strane Evropske Unije.

Tokom septembra Educons Univerzitet je imao predstavnika na međunarodnom događaju. U pitanju je aktivnost obuke i saradnje (Training and Cooperation Activity – TCA) pod nazivom  “A New Vision for European Cooperation”  koja je organizovana na Univerzitetu u Regenzburgu, Nemačka u period od 10-12 Septembra. Organizator događaja je Nacionalna agencija za Erazmus+ Visoko obrazovanje u Nemačkoj službi za akademsku razmenu (NA DAAD). Cilj ove aktivnosti obuke i saradnje bio je da se istraže potencijalne mogućnosti za saradnju u visokom obrazovanju u jugoistočnoj Evropi i da se odgovori na izazove i razvojne mogućnosti u ovoj oblasti. TCA u Regenzburgu pružio je odličnu priliku da se o ovim pitanjima razgovara sa zainteresovanim stranama u visokom obrazovanju iz jugoistočne Evrope, Nemačke i drugih zemalja učesnica. Radionice su pokazale kako koordinatori projekata i aplikanti mogu da započnu i uspešno upravljaju projektima saradnje u okviru Erazmus+ programa, kao i mogućnosti povećanja individualne mobilnosti u regionu i potencijale i prepreke koje su uključene. Učesnici su doprineli razumevanju konteksta međunarodne saradnje i programa mobilnosti u region, dok su sesije umrežavanja pružile platformu za izgradnju potencijalnih partnerstava između institucija koje imaju slične interese i komplementarne sposobnosti. Ovaj događaj finansirala je Evropska komisija I Nemačko savezno ministarstvo obrazovanja i istraživanja (BMBF). Saopštenje od događaju dostupno na https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/2023/de/85551-a-new-vision-for-european-cooperation/

Educons Univerzitet je partner I na jednom Erazmus Sport projektu Carbon Neutral Sports Clubs Network – C ZERO SPORTS CLUBS. Koordinator projekta je Kargenc Clubiz Turske. Drugi sastanak projektnog tima na ovom projektu održan je 21. i 22. septembra 2023. godine na Univerzitetu Edukons u Sremskoj Kamenici, Novi Sad, Srbija. Ovom prilikom svi partneri na projektu iz šest zemalja bili su gosti Educons Univerziteta. Saopštenje od događaju dostupno na https://educons.edu.rs/saopstenje-o-aktivnostima-na-realizaciji-medjunarodnog-erazmus-projekta-c-zero-sports-clubs//

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.