Erazmus+ monitor – Mart 2023.

Sa početkom letnjeg semestra školske 2022/23 godine, počeo je i novi ciklus aktivnosti u okviru Erazmus programa. Na osnovu rezultata selekcije sa prethodnog konkursa za studente i osoblja krajem 2022 godine, letnji semestar 2022 /23 je vreme realizacije tih mobilnosti. Posle dosta vremena, prvi put posle pandemije, ovaj semestar je najuspešniji kada je u pitanju broj i raznovrsnost Erazmus mobilnosti. Na mobilnost je otišlo ukupno 4 studenta Univerziteta Educons i to tri studenta sa Fakulteta zaštite životne sredine koji su otišli na mobilnosti na Varšavski univerzitet prirodnih nauka u Poljskoj i na Univerzitet Primorska u Sloveniji, i jedan student Fakulteta informacionih tehnologija koji je u okviru Erazmus projekta regionalnog partnerstva za Zapadni Balkan imati svoj Erazmus na Panevropskom univerzitetu Aperion u Banja Luci. U okviru istog projekta Educons ima i dva dolazna studenta, sa Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori i sa Univerziteta Biljeljina u Bosni i Hercegovini koji će ovaj semestar provesti na našem Fakultetu informacionih tehnologija odnosno Fakultetu ekološke poljoprivrede. 

 

Tokom marta meseca, Educons Univerzitet je učestvovao na Sajmu visokog obrazovanja u Novom Sadu, u okviru čega je između ostalog posetiocima u direktnom kontaktu sa Erazmus koordinatorom na štandu univerziteta predstavljene mogućnosti u okviru Erazmus programa.

Takođe, održano je tradicionalno takmičenje maturanata za studentske stipendije. KNOBUR (Knowledge for Business in Region) je takmičenje koje nam donosi 28 stipendista na 7 fakulteta Univerziteta Educons. Ovo je bila još jedna prilika da se predstave mogućnosti za mobilnost studenta u okviru Erazmus programa.

 

U martu mesecu zvanično smo uspostavili novo Erazmus partnerstvo sa Fakultetom za logistiku i i menadžment – AREMA u Rogaškoj Slatini, Slovenija. Na poziv domaćina iz Slovenije i dekanice izred. prof. dr. Patricija Jankovič, univ. dipl. pravnik, 16. i 17. marta 2023. godine organizovan je sastanak predstavnika AREMA i Erazmus koordinatora Univerziteta Educons. Pored Erazmus mobilnosti zaposlenih u svrhu izvođenja nastave i pohađanja obuke, iz ugla studentskih mobilnosti svrhu studiranja ili obavljanja prakse, ovo partnerstvo je otvoreno za studente Fakuleta poslovne ekonomije i Fakuleta za studije bezbednosti. Verujemo da će biti zainteresovanih studenata i zaposlenih jer je Slovenija uvek bila jedna od omiljenih Erazmus destinacija.

 

U toku meseca je otvoren novi konkurs koji poziva sve zainteresovane studente i osoblje da se prijave za Erazmus mobilnost koja će se realizovati u zimskom semestru školske 2023/24 godine. Više informacija na 

https://educons.edu.rs/novi-konkurs-za-erasmus-mobilnost-studenata/

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.