Erazmus+ monitor – Maj 2023.

Tokom maja meseca 2023 realizavan je već broj mobilnosti zaposlenih u cilju održavanja nastave i pohađanja obuke. U okviru Erazmus programa, profesorke engleskog jezika Univerziteta Edukons, dr Gordana Vladisavljević i Tatjana Milosavljević Mijučić održale su seriju gostujućih predavanja pod nazivom Blended Learning at Educons University: Developing Digital and Critical Literacies, između 7. i 11. maja 2023. na univerzitetu Fatih Sultan Mehmet Vakif u Istanbulu, Turska. Tom prilikom, srdačno su ih ugostili dekan fakulteta-domaćina na FSMVU, Faculty of Economics and Administrative Sciences, prof. Lokman Gündüz, kao i prof. Fatma Gülruh Gürbüz, prof. İsmail Yaylacı, prof. Rana Kahraman Duru, saradnica Merve Özer, i studentkinje i studenti ekonomije, književnosti i prevođenja na kampusu Üsküdar. Naše profesorke govorile su o konceptu blended learning na Univerzitetu Edukons i njegovoj svojevrsnoj primeni u nastavi poslovnog engleskog jezika u cilju razvoja digitalnih i kritičkih kompetencija studenata, te su uspostavile osnov za trajnu i intenzivniju saradnju dvaju univerziteta u polju studentske razmene i istraživačke delatnosti.  Prof. dr Jelena Ješić sa Fakulteta poslovne ekonomije je svoju Erazmus mobilnost u cilju držanja nastave realizovala na Varšavskom univerzitetu prirodnih nauka u Poljskoj, dok je doc. dr Biljana Panin boravila sa istom svrhom na Univerzitetu Primorska u Sloveniji. Takođe obe koleginice su održale su seriju gostujućih predavanja, ali i drugih aktivnosti razvoja i unapređenja kvaliteta saradnje između partnerskih univerziteta. Sve mobilnosti finansirala Evropska Unija preko Erazmus programa odnosno projekta KA131.

Organizovane kako Erazmus zero grant mobilnosti, doc.dr Simonida Vukadinović i Jovana Kisin, Erazmus koordinator, 18. i 19. maja su boravile u Poljskoj, gde je posle mnogo godina Educons ponovo imao predstavnike na International Week 2023 koju tradicionalno organizuje partnerski Powislanski Univerzitet.  Ovaj veliki i vrlo dobro organizovan događaj je posebna prilika za širenje akademske mreže, povezivanje i uspostavljanje novih partnerstva i saradnje pre svega sa univerzitetima koji ne učestvuju punopravno u Erazmus programu. Tokom boravka prisustvovano je na više radionica, prezentovan je Educons, njegovi kapaciteti i oblasti za saradnju i nove projekte. Takođe, kao deo međunarodne nedelje, organizovana je i naučna konferencija Faces of prosperty na kojoj su predstavnici Educonsa učestvovali sa naučnim radom, koji su tom prilikom prezentovali. Veliku zahvalnost smo uputili našem domaćinu Paulini Osuch, rukovodiocem međunarodne saradnje, koja nam je kao i uvek pokazala izuzetno gostoprimstvo i spremnost za širenje naše dugogodišnje saradnje.

 

U okviru Erazmus+ projekta KA171 regionalnog partnerstva sa univerzitetima iz regiona Zapadnog Balkana, Fakultet za sport i psihologiju je imamo jednu dolaznu mobilnosti. Mobilnost osoblja u cilju održavanja nastave realizovao je i kolega Milan Zelenović sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Bosni i Hercegovini.

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.