Poslovna ekonomija

Naučno polje: društveno-humanističko

Naučna oblast: ekonomske nauke

Studijski program kreiran je u cilju razvoja ekonomije znanja i unapređenja konkurentskih prednosti. Realizacija ovog primarnog cilja podrazumeva da studenti razvijaju kompetencije iz sledećih oblasti:

  • kreiranje naučnog doprinosa u oblasti ekonomske nauke baziranog na primeni savremenih naučno-istraživačkih metoda
  • promovisanje naučno-istraživačkog rada u okviru ekonomije sa aspekta ukupnog privrednog i društvenog razvoja
  • razvoj sopstvenih vrednosti (motivacija, kreativno razmišljanje, planiranje i postavljanje ciljeva, donošenje odluka) i sposobnost za timski i individualan naučno-istraživački rad
  • upotrebe dodatnih znanja i veština (informacione tehnologije) u cilju realizacije naučno-istraživačkih projekata i unapređenja opšteg poslovanja

Studijski program akreditovan je od strane Nacionalne akreditacione komisije 2009. godine i reakreditovan 2014. godine. Završetkom studija i odbranom doktorske disertacije student stiče akademsko zvanje DOKTOR NAUKA – EKONOMSKE NAUKE.