UNIVERZITET EDUCONS Novi Sad

FAKULTET ZA SPORT I TURIZAMNovi Sad

FAKULTET ZA PROJEKTNI I INOVACIONI MENADŽMENT Novi Sad

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE Novi Sad