Zaštita životne sredine

Naučno polje: prirodno-matematičko
Naučna oblast: nauke o zaštiti životne sredine

Osnovni cilj studijskog programa jeste da studentima omogući sticanje savremenih znanja iz oblasti zaštite životne sredine. Studijski program studentima pruža sledeće kompetencije:

  • detaljna analiza i sinteza rešenja problema vezanih za životnu sredinu
  • samostalan i timski naučno-istraživački rad baziran na naučnoj metodologiji uz razumevanje i praktičnu primenu modernih instrumentalnih i biotehnoloških metoda potrebnih za praćenje stanja životne sredine
  • statističkih metoda obrade rezultata istraživanja koja omogućuju karakterizaciju trenutnog, kao i prognoziranje budućih promena u životnoj sredini
  • poznavanje procesa degradacije stanja životne sredine i mogućnosti, primenom savremenih metoda remedijacije, vraćanja kontaminiranih delova životne sredine u prvobitno stanje
  • procena, upravljanje i smanjenje ekoloških rizika u odnosu životne sredine i živog sveta, kao i specifična znanja vezana za elemente dizajniranja novih proizvoda koji zadovoljavaju ekološke kriterijume

Studijski program akreditovan je od strane Nacionalne akreditacione komisije 2009. godine i reakreditovan 2014. godine. Završetkom studija i odbranom doktorske disertacije student stiče akademsko zvanje DOKTOR NAUKA – NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE.

AKREDITACIJA 2014.

AKREDITACIJA 2020.

 

 

 

AKREDITACIJA 2020/2021.

Struktura

Oprema za istraživački rad

Lista mentora