Primenjena bezbednost

Naučno polje: interdisciplinarno, preovlađujuće društveno-humanističko
Naučna oblast: nauke o bezbednosti

Osnovni cilj doktorskih studija jeste osposobljavanje studenata za samostalan naučno-istraživački rad u naučno-obrazovnim institucijama, sektoru bezbednosti i drugim segmentima društva, kao i upoznavanje sa aktuelnim naučnim dostignućima u oblasti bezbednosti koje doktorantima omogućava objektivno i kritičko sagledavanje bezbednosnih problema. Studenti stiču specijalizovana znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije koje omogućavaju da:

  • identifikuju bezbednosne probleme u organizaciji i društvu i samostalno pronalaze održiva rešenja
  • samostalno obavljaju naučno-istraživački rad u području primenjene bezbednosti (ekološke, energetske, korporativne i dr.)
  • razumeju i koriste savremena naučno-istraživačka znanja i metode u oblasti primenjene bezbednosti i uže specijalizacije
  • kritički razmišljaju i deluju proaktivno u naučno-istraživačkim procesima i aktivnostima
  • stručno i na profesionalnom nivou prezentuju rezultate svojih naučnih istraživanja i njihov značaj za unapređenje opšte bezbednosti
  • primenjuju rezultate svojih istraživanja u cilju unapređenja sistema nacionalne i međunarodne bezbednosti, itd.

Studijski program akreditovan je od strane Nacionalne akreditacione komisije 2014. godine. Završetkom studija i odbranom doktorske disertacije student stiče akademsko zvanje: DOKTOR NAUKA – NAUKE BEZBEDNOSTI.