Poljoprivredne nauke

Naučno polje: tehničko-tehnološko
Naučna oblast: biotehničke nauke

Studijski program za cilj ima da kod studenata razvije sledeće sposobnosti i sledeće kompetencije:

  • razumevanje nauke i struke i usvajanje metoda istraživanja u oblasti poljoprivrede
  • samostalno istraživanje teorijskih i praktičnih problema u cilju dobijanja novih ili poboljšanih rešenja i njihove primene
  • timski rad i profesionalnu komunikaciju u cilju unapređenja nauke i struke, kao i saradnju sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem sa istim ciljem
  • posedovanje kritičke analize i povezivanje znanja i praktičnih iskustava u cilju razvoja novih tehnologija
  • unapređenje savremenih trendova u oblasti poljoprivredne nauke i prakse, uloge poljoprivrede u razvoju turizma, ruralnog razvoja i drugih srodnih privrednih disciplina

Studijski program akreditovan je od strane Nacionalne akreditacione komisije 2014. godine. Završetkom studija i odbranom doktorske disertacije student stiče akademsko zvanje DOKTOR NAUKA – BIOTEHNIČKE NAUKE.