Klasično slikarstvo

Naučno polje: umetnost
Naučna oblast: likovna umetnost

Studijski program omogućava teorijska i praktična znanja koja studente osposobljavaju za samostalni umetničko-istraživački rad u oblasti likovnog stvaralaštva.

Doktorski umetnički projekat realizuje se u saradnji sa izabranim mentorom i predstavlja originalno umetničko delo koje metodama kombinovanja i eksperimentisanja u oblasti likovnog stvaralaštva otvara nove mogućnosti u građenju savremenog likovnog jezika.

Prezentovanje doktorskog umetničkog projekta je javno, u prostoru podjednako otvorenom akademskoj zajednici i široj društvenoj javnosti.

Uz prezentaciju umetničkog dela, prilaže se pisani rad koji pored opisa umetničko-istraživačkog rada sadrži fotografske, audio, video i druge dokumentovane priloge.

Doktorske studije završavaju se javnom usmenom odbranom rada kandidata.

Studijski program akreditovan je od strane Nacionalne akreditacione komisije 2010. godine.

Završetkom studija i odbranom doktorskog umetničkog projekta student dobija akademsko zvanje DOKTOR UMETNOSTI – LIKOVNA UMETNOST.