KONKURS ZA UPIS U NOVU ŠKOLSKU 2020/2021.GODINU

09. 06. 2020.

Na osnovu članova 9, 64, 71. i 98. Zakona o visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon) i člana 58. i 117. Statuta Univerziteta Educons iz Sremske Kamenice, rektor donosi odluku kojom   

UNIVERZITET EDUKONS

SREMSKA KAMENICA

raspisuje

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2020/21 GODINU

 

 1. UNIVERZITET EDUCONS upisuje studente na sledeće studijske programe:

 

 1. FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

1.1 na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija Poslovna ekonomija na srpskom i engleskom jeziku (245 ESPB) – do 100 studenata

1.2 na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija Poslovna ekonomija na srpskom i engleskom jeziku (245 ESPB) DLS -studije na daljinu –do 16 studenata

1.3. na studijski program master akademskih studija studijskog programa Poslovna ekonomija na srpskom i engleskom jeziku (60 ESPB) – do 25 studenata

1.4. na studijski program master akademskih studija studijskog programa Menadžment na srpskom i engleskom jeziku (60 ESPB) – do 25 studenata

1.5. na I  godinu studijskog programa doktorskih studija na srpskom i engleskom jeziku  (180 ESPB) – 10 studenata

školarina na osnovnim akademskim studijama iznosi 1.390 evra po godini, na master studijama 1.500 evra po godini, na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednost po godini, uz mogućnost plaćanja na rate

 

 1. FAKULTET ZA STUDIJE BEZBEDNOSTI

2.1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija Studije bezbednosti (240 ESPB) – do 100 studenata

2.2 na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija Studije bezbednosti (240 ESPB) DLS -studije na daljinu –do 16 studenata

2.3 na I godinu studijskog programa master akademskih studija Studije bezbednosti (60 ESPB) – do 25 studenta

2.4. na I godinu studijskog programa doktorskih studija Studije bezbednosti (180 ESPB)– 10 studenata

školarina na osnovnim akademskim studijama iznosi 1.390 evra po godini, na master studijama 1.500 evra po godini, na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednost po godini, uz mogućnost plaćanja na rate

 

 1. FAKULTET ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

3.1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija Zaštita životne sredine na srpskom i engleskom jeziku (240 ESPB) -do 15 studenata

3.2. na I godinu studijskog programa master akademskih studija Zaštita životne sredine na srpskom i engleskom jeziku (60 ESPB) -do 10 studenta

3.3 na I godinu studijskog programa doktorskih studija Zaštita životne sredine na srpskom i engleskom jeziku(180 ESPB) – 5 studenata

školarina na osnovnim studijama iznosi 1.200 evra po godini, za godinu dana u dinarskoj protivvrednosti, na master studijama iznosi 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate

 

 1. FAKULTET EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE

4.1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija Organska biljna i stočarska proizvodnja na srpskom i engleskom jeziku (240 ESPB) – do 20 studenata

4.2. na studijski program jednogodišnjih master akademskih studija Ekološka poljoprivreda na srpskom i engleskom jeziku (60 ESPB)– do 8 studenta

4.3. na I godinu studijskog programa doktorskih studija Poljoprivredne nauke na srpskom i engleskom jeziku (180 ESPB)– 10 studenata

školarina na osnovnim studijama iznosi 1.200 evra po godini, za godinu dana u dinarskoj protivvrednosti, na master studijama iznosi 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate

 

 1. FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

5.1 na I godinu studijskog programa Informatičko inženjerstvo osnovnih akademskih studija (240 ESPB)- do 60 studenata

5.2 na I godinu studijskog programa Informatičko inženjerstvo master akademskih studija (60 ESPB)- do 16 studenata

školarina na osnovnim studijama iznosi 1.590 evra po godini a na master studijama 1.890 eur u dinarskoj protivvrednost, uz mogućnost plaćanja na rate

 

 1. FAKULTET DIGITALNE PRODUKCIJE

6.1 na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija Digitalna produkcija (240 ESPB) – do 20 studenata

6.2 na I godinu studijskog programa master akademskih studija Digitalna produkcija (60 ESPB) – do 16 studenta

5.3  na I godinu studijskog programa doktorskih studija  (180 ESPB)– 5 studenata

školarina na osnovnim studijama iznosi 1.590 evra po godini, na master studijama 1.890 evra po godini, u dinarskoj protivvrednost, na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate

 

 1. UČITELJSKI FAKULTET

7.1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija Razredna nastava (240 ESPB)- do 50  studenata

7.2. na I godinu studijskog programa master akademskih studija Učitelj (60 ESPB)–do 25 studenata

školarina na osnovnim studijama iznosi 1.150 evra po godini, na master studijama 1.350 evra po godini, uz mogućnost  plaćanja na rate

 

Više informacija: www.educons.edu.rs,   (info@educons.edu.rs)

 

 1. AKADEMIJA KLASIČNOG SLIKARSTVA

8.1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija (240 ESPB)- do 20 studenata

8.2. na I  godinu master akademskih studija (60 ESPB)- do 20 studenata

8.3. na I godinu doktorskih studija (180 ESPB) –do 3 studenta

 

školarina na osnovnim studijama iznosi 1.800 evra po godini, na master studijama 2.000 evra po godini, na doktorskim studijama 2.500 evra po godini uz mogućnost plaćanja na rate

 

III FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM NOVI SAD

 

Za upis studenata na akreditovane studijske programe na prvu godinu studija u školskoj 2020/2021. godini:

 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta) – 50 studenata
 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Sportska psihologija (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani psiholog) – 50 studenta
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport (za sticanje akademskog zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta) – 50 studenata
 • Master  akademske studije (60 ESPB) – Primenjena psihologija (za sticanje akademskog zvanja Master psiholog) – 25 studenata
 • Doktorske studije (180 ESPB) Fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija  (za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka – fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija) – 6 studenata

Osnovne akademske studije

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne akademske studije ima lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopiju lične karte;
 • Diplomu o završenom srednjem obrazovanju;
 • Svedočanstva sva četiri razreda;
 • Dve fotografije za indeks
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za prijemni ispit

Rok za predaju dokumenata za polaganje prijemnog ispita u prvom terminu je najkasnije do 12.06.2020. godine  a za polaganje prijemnog ispita u drugom terminu rok za predaju dokumenata je najkasnije do 26.06.2020. godine. Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije.

Termini prijemnih ispita:

I termin

 • jun 2020. godine u 10h

II termin

              –      29. jun 2020. godine u 10h

Rang liste kandidata biće objavljene najkasnije do 01.07.2020. godine.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole (najviše 40 bodova) i rezultata ostvarenih na klasifikacionom ispitu (najviše 60 bodova).

Školarina za osnovne akademske studije iznosi 1400 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Svi studenti koji se prijave za upis do 31. maja ostvaruju popust na školarinu u iznosu od 100 eura za prvu godinu studija.

Master akademske studije

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije obima 240 ESPB.

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopiju lične karte;
 • Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama;
 • Dve fotografije za indeks
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu uspeha na osnovnim akademskim studijama.

 

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 10.07.2020. godine.

 

Školarina za master studije na studijskim programima Fizičko vaspitanje i sport i Primenjena psihologija iznosi 1400 eura u dinarskoj protvvrednosti.

Doktorske akademske studije

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije ima lice koje:

 • ima završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
 • ima akademski stepen magistra nauka
 • lice koje ima VII1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07- autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16)

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopiju lične karte;
 • Diplome o završenim prethodnim studijama (osnovnim i master);
 • Dve fotografije za indeks
 • Biografiju
 • Objavljene radove
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 10.07.2020. godine.

Školarina za doktorske studije iznosi 2200 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Radnička 30a/II sprat, Novi Sad

Tel: 021/530-633; 530-231

Fax: 021/530-232

www.tims.edu.rs

informacije@tims.edu.rs

 

IV FAKULTET ZA PROJEKTNI I INOVACIONI MENADŽMENT

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment – PMC u školskoj 2020/21. upisuje studente na akreditovane studijske programe

 • Projektni menadžment
 • Informacioni sistemi i razvoj softvera

osnovnih akademskih studija.

Za upis  u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu konkurisati lica sa prethodno stečenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem, različitih profila.

Kandidati se na prvu godinu osnovnih akademskih studija upisuju po konačnim rang listama i to:

 • Konačna rang lista za studijski program Projektni menadžment
 • Konačna rang lista za studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera

Kandidati se prilikom prijave na konkurs opredeljuju za koji studijski program konkurišu, odnosno na kojoj rang listi žele da se rangiraju. Kandidat se može opredeliti za konkurisanje za upis na oba studijska programa, odnosno za rangiranje na obe rang liste.

Rang liste se koje se formiraju na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi (do 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (najviše 60 bodova).

Broj bodova koji se stiče na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi dobija se kada se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda srednje škole pomnoži sa dva.

Kandidati za upis u prvu godinu studija na PMC Fakultetu mogu polagati

 • prijemni ispit iz opšte i informatičke informisanosti   ili
 • prijemni ispit iz matematike.

Kandidati se mogu opredeliti i da polažu oba prijemna ispita. U tom slučaju se, prilikom formiranja rang liste, pojavljuju dva puta, odnosno mogu iskoristiti prijemni ispit na kom su ostvarili veći broj poena.

Prijemni ispit iz opšte i informatičke informisanosti se sprovodi u formi testa zatvorenog tipa, odnosno sa ponuđenim odgovorima. Test iz opšte i informatičke informisanosti sadrži dvadeset pitanja, sa po pet ponuđenih odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Tačan odgovor nosi tri poena. Netačni odgovori ne nose negativne poene.

Prijemni ispit iz matematike se sprovodi, takođe, u formi testa zatvorenog tipa, odnosno sa ponuđenim rešenjima zadataka. Test matematike sadrži deset zadataka, sa po pet ponuđenih rešenja, od kojih je samo jedno tačno. Zaokruženo tačno rešenje vredi šest poena. Netačni odgovori ne nose negativne poene.

Kandidati koji prelaze na osnovne akademske studije sa drugih visokoškolskih ustanova, uz uslov da je kandidat na viskoškolskoj ustanovi sa koje prelazi ostvario najmanje 60 ESPB bodova, ne polažu prijemi ispit.

Školarina na osnovnim akademskim studijam studijskog programa Projektni menadžment iznosi 990 EUR/godina u 12 rata.

Školarina na opsnovnim akademskim studijama studijskog programa Informacioni sistemi i razvoj softvera iznosi 1250 EUR/godina u 12 rata.

 

Datum prijemnog ispita je 24. jun 2020. godine.

Web adresa Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment: www.pmc.edu.rs

 

USLOVI UPISA

Univerzitet Educons

U prvu godinu osnovnih akademskih studija  može se upisati lice sa položenom opštom, stručnom ili umetničkom maturom, a prvu godinu osnovnih akademskih studija iz polja umetnosti može upisati i lice koje nema završeno srednje obrazovanje a u skladu sa studijskom programom,  a na II, III i IV godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati saglasno odluci komisije Fakulteta.

Pravo upisa na master akademske studije koje traju jednu godinu (i vrednuju se sa 60 ESPB) imaju kandidati sa završenim fakultetom u četvorogodišnjem trajanju ili oni koji su ostvarili 240 ESPB iz odgovarajućeg polja, a iz drugih polja u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Pravo upisa na I godinu doktorskih studija imaju kandidati sa završenim master akademskim studijama, koji su u prethodnom školovanju stekli najmanje 300 ESPB bodova i ukupnom prosečnom ocenom na osnovnim i master studijama od najmanje 8, kao i uspunjenim drugim uslovima u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i studijskim programima. Pravo upisa na II i III godinu doktorskih akademskih studija imaju studenti doktorskih studija u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Redosled kandidata za upis na I godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnom nivou obrazovanja i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Redosled kandidata za upis na master akademske studije i doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnim nivoima obrazovanja.

Na  studije se mogu, pod istim uslovima, upisati  domaći i strani državljani, u skladu sa Zakonom.

 

Prijemni ispiti za brucoše u sedištu Univerziteta u Sremskoj Kamenici održaće se 19. i 26. juna i  03. jula  2020. godine u 12.00 časova.

Prijemni ispit u visokoškolskoj jedinici u Tutinu održaće se u istim terminima.

Drugi rok za prijemni ispit održaće se 04., 11., 18. i 25 septembra 2020.godine sa početkom u 12 časova

Rok za podnošenje žalbe na utvrdjeni redosled kandidata je 5 dana od dana isticanja  redosleda kandidata. Žalba se podnosi organu poslovođenja.

Prijava i dostava dokumenata za upis na master i doktorske studije podnose se od dana objavljivanja konkursa do početka školske godine.

Prijave se podnose na sledeće adrese:

Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, ul.Vojvode Putnika 87. i 85.

Univerzitet Educons,Visokoškolska jedinica Tutin, Pešterska bb.

 

Sve informacije mogu se dobiti na sledeće telefone:

Univerzitet  Educons- 021/4893-638, 4893-615,  4893-611, 

veb sajtu www.educons.edu.rs,   (info@educons.edu.rs),

 

Akademija klasičnog slikarstva021/4893-638, 4893-615,  4893-611, 

veb sajtu www.educons.edu.rs,   (info@educons.edu.rs),

 

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment -011/3912 484

ili

veb sajtu www.educons.edu.rs,   (info@educons.edu.rs), www.tims.edu.rs

(informacije@tims.edu.rs),  www.pmc.edu.rs

Fakultet za sport i turizam Novi Sad

Tel: 021/530-633; 530-231

Fax: 021/530-232

www.tims.edu.rs

informacije@tims.edu.rs

 

 

 

Rektor

 

 

___________________

Prof. dr Aleksandar Andrejević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.